Використання космічної інформації для дослідження екологічного стану міських агломерацій

Лялько, ВІ, Федоровський, ОД, Теременко, ОМ, Рябоконенко, ОД
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(5):88–94
https://doi.org/10.15407/knit1998.05.088
Мова публікації: російська
Анотація: 
В роботі розглянуто можливості використання космічної інформації для контролю за станом міських агломерацій і прилеглих до них територій. Показано, що на космічних знімках в оптичному діапазоні спектру реєструється багато процесів і явищ, які важко спостерігати в наземних умовах. За допомогою дистанційних космічних методів можна отримувати інформацію як для оперативного використання, так і для розробки довгострокових прогнозів, планів розвитку міст і використання природних ресурсів.
Ключові слова: дистанційні космічні методи, контроль, космічна інформація
References: 
1.  Григорьев А. А. Города и окружающая среда (космические исследования). — М.: Мысль, 1982.—120 с.
2.  Кондратьев К. Я. Развитие космического дистанционного зондирования в США: итоги разработок за 1994-й финан­совый год // Исслед. Земли из космоса.—1996.—№ 2.— С. 118—123.
3.  Кондратьев К. Я., Поздняков Д. В. Новое в дистанционном зондировании  окружающей  среды  //   Исслед.  Земли  из космоса.—1996.—№ 1.—С. 107—121.
4.  Красовская О. В., Скатерщиков С. В. Цифровые космиче­ские изображения SPOT в разработке градостроительных информационных систем // ГИС обозрение. — М., 1996.— С. 40—43.
5.  Лялько   В.   И.   Вульфсон   Л.   Д.,   Жарый   В.   Ю.   и   др. Аэрокосмические  методы в  геоэкологии.  —  Киев:  Наук. думка, 1992.—206 с.

6.  Лялько В. I.,  Федоровський А. Д.,  Сіренко Л. Я. та ін. Україна з космосу (Атлас дешифрованих знімків території України з космічних апаратів) // Додаток до журналу «Космічна наука і технологія».—1997.—3, № 3/4.—С. 40— 49.