Про вплив дисипації енергії в матеріалі нитки на еволюцію ротаційного руху космічної тросової системи

1Пироженко, ОВ
1Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпропетровськ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(5):116–124
https://doi.org/10.15407/knit1998.05.116
Мова публікації: російська
Анотація: 
На системі двох матеріальних точок, з'єднаних невагомою пружнодисипативною ниткою, як найпростішій моделі пружнов'язкої системи, досліджуються закономірності еволюції обертального руху в гравітаційному полі сил. Аналіз закономірностей руху системи на кеплеровій орбіті показав, що дисипація енергії в матеріалі нитки призводить до фізично ясної тенденції в еволюції параметрів відносного руху: система прагне до положення, що мінімізує зменшення енергії відносного руху. Аналіз поступально-обертального руху системи показав, що загальна картина дії дисипативних сил на рух системи складається з їхнього прагнення зменшити втрату енергії (збільшити її приймання) для кожного з рухів - обертального та відносного. Дію дисипативних сил направлено на збільшення ексцентриситету орбіти та перевод обертання системи в пряме.
Ключові слова: дисипація енергії, космічна тросова система, приладобудування
References: 
1.  Алпатов   А.   П.,   Белоножко   П.   А.,   Пироженко   А.   В., Шабохин   В.   А.   Об   эволюции   ротационного   движения связки  двух  тел  на  орбите  //   Космич.   исследования.— 1990.—28, Вып. 5.—С. 692—701.
2.  Аппель  П.   Теоретическая  механика.   —   М.:   Физматгиз, I960.—Т. 2.—487 с.
3.  Белецкий В. В. Движение спутника относительно центра масс в гравитационном поле.  — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975.—308 с.
4.  Белецкий В. В., Грушевский А. В. Эволюция вращательных движений спутника под действием диссипативного аэродинамического момента // ПММ.—1994.—58, № 1.— С. 13—20.
5.  Вильке В. Г., Марков Ю. Г. Эволюция поступательно-вра­щательного движения вязкоупругой планеты в центральном поле сил // Астрон. журн.—1988.—65, № 4.—С. 861—867.
6.  Маркеев А. П. К динамике упругого тела в гравитационном поле   //   Космич.   исследования.—1989.—27,   Вып.   2.— С. 163—175.
7.  Маркеев А. П. Эволюция быстрых вращений вязкоупругой цилиндрической оболочки в гравитационном поле // Изв. АН СССР. МТТ.—1990.—№ 5.—С. 139—146.
8.  Синицын Е. В. Эволюция кеплеровского движения вязко-упругой  планеты  //  Астрон.   журн.—1990.—67,   №   3.— С. 630—635.
9.  Синицын Е. Н. О влиянии вязкоупругих свойств материала тела на его быстрые вращения в гравитационном поле // Изв. АН России. МТТ.—1993.—№ 1.—С. 31—38.
10.  Пироженко А. В. Управление движением связки двух тел в гравитационном поле изменением длины связи // Космич. исследования.—1992.—30, Вып. 4.—С. 473—482.

11.  Dranovskii  V.,  Alpatov A.,   Khoroshilov V.,   Piroshenko A., Zakrzhevskii A. Research of dynamics of space cable systems stabilized by rotation // 48th Internal. Astronaut. Congress, Turin, Italy, 6—10 October, 1997.