Прийом фазоманіпульованих сигналів оптичного діапазону квантовим лічильником

Мазманішвілі, ОС
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(5):71–76
https://doi.org/10.15407/knit1999.05.071
Мова публікації: російська
Анотація: 
Вивчена статистика фотовідрахунків фазоманіпульованого оптичного сигналу на фоні нормального марковського шуму. Знайдена твірна функція фотовідрахунків адитивного поля випромінювання. Приведено чисельні характеристики розподілу відрахунків та ймовірность прийняття помилкового висновку при реєстрації. Показано, що зі зменшенням ширини спектрального контура лінії шумового випромінювання ймовірность помилки збільшується.
Ключові слова: адитивне поле випромінювання, марковський шум, фазоманіпульований оптичний сигнал
References: 
1.  Глаубер Р. Оптическая когерентность и статистика фотонов // Квантовая оптика и квантовая радиофизика. — М.: Мир, 1966.—С. 91—230.
2.  Мазманишвили А.  С. Континуальное интегрирование как метод решения физических задач. — Киев: Наук, думка, 1987.—224 с.
3.  Тихонов В. И., Миронов М. А. Марковские процессы. — М.: Сов. радио, 1977.—488 с.
4.  Фейнман Р., Хибс А. Квантовая механика и интегралы по траекториям. — М.: Мир, 1968.—383 с.

5.  Шереметьев А. Г. Статистическая теория лазерной связи. — М.: Связь, 1977.—264 с.