Стан та перспективи космічних досліджень США в напрямку «Науки про Землю»

Лялько, ВІ
Косм. наука технол. 2000, 6 ;(1):86–99
https://doi.org/10.15407/knit2000.01.086
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Представлено аналітичний огляд стану і тенденцій розвитку аерокосмічних досліджень Землі (АДЗ) в США за останнє десятиріччя. Показано, що АДЗ в США розглядається як один з пріоритетних напрямків сучасної космонавтики, розвиток якого на перспективу передбачається в рамках міжнародної та міждержавної кооперацій, що суттєво знижує вартість таких досліджень на національному рівні. Проведено огляд діючих та запланованих до запуску систем АДЗ, а також задач, програм, апаратури та наукових центрів АДЗ. Показано зростаючу роль приватного сектору та можливі спільні дослідження України і США в цьому напрямі.
Ключові слова: аерокосмічні дослідження Землі, міжнародна та міждержавна кооперація, США
References: 
1.  Зубко В. П., Іськов П. Я., Подолюх I. Я., Стефанишин Я. I. Огляд стану та тенденцій розвитку дистанційного зондуван­ня   Землі   //   Космічна   наука   і   технологія. —1998.—4, № 5/6.—С. 67—87.
2.  Asrar G., Dorier I. Science strategy for the Earth observing system. — New-York: ATP Press, 1994.—119 p.
3.  Bakker W. Remote  Sensing Data,  Products and Project // EARSeL Newsletter.—1999.—N 39.—P. 21—32.
4.  Campbell I. B.  Introduction to Remote Sensing.  — London: Pub. Tailor and Frensis, 1996.—622 p.
5.  Committee on Earth Observation  Satellites:  Towards an In­tegrated Global Observing Strategy (1997 CEOS yearbook).
6.  Pohl   C.,   Genderen   I.   Multisensor  image  fusion   in  remote sensing: concepts, methods and applications // Int. J. Rem. Sens.—1998.—19, N 5.—P. 823—854.
7.  Townshend J. The Integreated Global Observation Strategy: a framework for enhancing Earth Observations // Proc. of 25th Ann. Conf. of Rem. Sens. Soc. «Earth Observation: From Data to Information». — Nottingham, 1999.—P. 7—12.

8.  The Total Fiscal Year 2000 Budget Request for NASA Earth Science   Enterprise.   Office   of   Earth   Science   Enterprise (Code Y) / Associate Administrator: Dr. Ghassem R. Asrar. — 1999.