Див. всі статті на англомовній сторінці веб-сайту журналу

Косм. наука технол. 2000, 6 ;(4):152-152
Мова публікації: Англійська