Застосування технологій глобальних супутникових навігаційних систем на наземному транспорті

Макаренко, БІ, Горб, ОІ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(4):051-060
https://doi.org/10.15407/knit2001.04.051
Мова публікації: російська
Анотація: 
Приведено загальні відомості про використання технології глобальних супутникових навігаційних систем (ГСНС) для навігації наземного (автомобільного і залізничного) транспорту на прикладі однієї з діючих ефективних систем, що використовують вказану технологію. Характеризуються принципи дії подібних систем, шляхи їхньої реалізації і досяжні технічні параметри.
Ключові слова: ГСНС, наземний транспорт, технічні параметри
References: 
1.  Аргунов А. Д. и др. Формирование и применение интег­рального   радионавигационного   поля   //   «Навигация-98»: Сб.   тр.   второй  междунар.   конф.   —  М.,   1997.—Т.   2.— С. 336—353.
2.  Бахвалов Б.  Н., Верещак А.  П., Макаренко Б.  И. и др. Современные технологии на железнодорожном транспорте / Под ред. Б. И. Макаренко, Л. А. Исаева.  — Харьков: ХВУ, 2000.—С. 220.
3.  Бирюков А. Система контроля и управления транспортом // Сети.—1996.—№ 7.—С. 126.
4.  Величко О. Н., Макаренко Б. І., Камінський В. Ю. та інші. Державна   служба   единого   часу   і   еталонних   частот   — необхідний   елемент  розвитку   наземної  космічної  інфра­структури України // Космічна наука і технологія.—1997. —З, № 1-2.—С. 7—16.
5.  Верещак  А.   П.,   Пискорж  В.   В.,   Жалило  А.   А.   и  др. Концепция создания системы навигационного обеспечения Украины   //   Космічна   наука   і   технологія. —1998.—4, № 5/6.—С. 46—56.
6.  Демченко О. Ф., Макаренко Б. И., Черепнев А. А. Исполь­зование высоких технологий на транспорте // Рынок услуг комплексных транспортных систем и прикладные проблемы регионов: Тр. междунар. практической конф., Киев, 12—13 октября 1999 г. — Киев, 1999.—С. 27—28.
7.  Хомяков Э. Н., Макаренко Б. И., Трикоз Д. В., Кащенко В. С. Возможности перспективной глобальной навигационно-связной спутниковой системы // Радиотехника.—1996.— № 8.—С. 60—64.

8.  Receiver Survey // GPS World.—1998, January.—P. 46—60.