Альтернативні застосування сигналів супутникових радіонавігаційних систем

Скорик, ЄТ
Косм. наука технол. 2001, 7 ;(4):159–162
https://doi.org/10.15407/knit2001.04.159
Мова публікації: російська
Анотація: 
Приведено відомості про застосування СРНС для досліджень фізики атмосфери і для дистанційного моніторингу морської поверхні. Використовується режим прихованого радіозондування середовища сигналами випромінювання СРНС і просторова схема двохпозиційної радіолокації.
Ключові слова: двохпозиційна радіолокація, моніторинг, приховане радіозондування
References: 
1.  Heralley J. E., Schroeder J. E. Bistatic Radar Without Trans­mitted   signal-Covert   Altimetry   Concept   //   IEEE   Trans. Aerospace and El. Systems.—1990.—26, N 5.—P. 732—736.
2.  Kursinski R. Monitoring the Earth's Atmosphere with GPS // GPS World.—1994, March.—P. 50—53.

3.  Romjathy A., Garrison J. L., Zavorotny V. GPS: A New Tool for Ocean Science // GPS World.—1999, April.—P. 50—52, 54, 56.