Управління за кутами атаки і ковзання перших ступенів РН

Айзенберг, ЯЄ, Златкін, ЮМ, Калногуз, АМ, Батаєв, ВО, Кузьмін, ОІ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(1):061-080
https://doi.org/10.15407/knit2002.01.061
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглядається задача забезпечення усталеності руху ракети-носія (РН) і необхідної точності керування. Забезпечується регулювання за кутами атаки і ковзання для зменшення аеродинамічних навантажень на корпус РН і для зменшення діапазону кутів повороту керуючих органів, потрібного для керованості першого ступеня. Оцінюються кути атаки і ковзання за інформацією від встановлених на гіростабілізаторі гіроінтеграторів (або встановлених на корпусі РН акселерометрів). Здійснюється передстартове моделювання руху РН з урахуванням результатів зондування вітру для зменшення можливості невиправданого скасування пуску, якому передувала дорога підготовка.
Ключові слова: гіроінтегратор, гіростабілізатор, кути атаки і ковзання
References: 
1.  Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій.—   Київ:   Державна   адміністрація   ядерного   регулювання України, 2000.—(НП 306.5.02/3.035-2000).
2.  ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испы­таний автоматизированных систем.
3.  Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій.—   Київ:   Державна   адміністрація   ядерного   регулювання України, 2000.—(НП 306.1.02/1.034-2000).
4.  Ястребенецкий М. А. Системы контроля и управления энергоблоков АЭС Украины: вчера, сегодня, завтра // Ядерная  и  радиационная безопасность.—   1998.—№   1.— С. 58—65.
5.  International Atomic Energy Agency. Modern instrumentation and control for nuclear power plants: a guidelook. — Vienna, 1999.—(Technical Report Ser. № 387).
6.  International Atomic Energy Agency. Specifications of require­ments for upgrades using digital instrumentation and control system. — Vienna, 1999.—(IAEA TECDOC-1066).
7.  International Electro technical Commission. Software for com­puters in the safety systems of nuclear power stations // IEC—1986.—IEC 60880-86.
8.  International Electro technical Commission. Nuclear power plants. Instrumentation and control systems important for safety. Classification // IEC—1993.—IEC 61226-93.

9.  Yastrebenetsky M. Modernization of he Ukrainian NPP In­strumentation and Control Systems // Modernization of instru­ment and control in nuclear power plants. — Vienna, 1998.— P. 165—173.—(IAEA TECDOC-1016).