Пасивні методи зменшення похибок гіроінтегратора, обумовлених дифракцією звукових хвиль на підвісі гіроскопа

Мельник, ВМ, Карачун, ВВ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(1):022-028
https://doi.org/10.15407/knit2003.01.022
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Наведено результати експериментальних досліджень засобів пасивної звукоізоляції гіроінтегратора. Зроблено порівняльний аналіз ефективності екранів в умовах акустичних полів високого рівня.
Ключові слова: дифракція звуку, кронштейн гіроскопа, помилки гіроскопа
References: 
1.  Мельник В. Н., Дилнар Махмут, Карачун В. В., Кундере-вич Е. К. Погрешности измерений продольных скоростей ракет-носителей гироскопическим интегратором // Космічна наука і технологія.—2002.—8, № 1.—С. 81—88.
2.  Многомерные задачи нестационарной упругости подвеса поплавкового гироскопа / В. В. Карачун, В. Г. Лозовик, Е. Р. Потапова, В. Н. Мельник / Под ред. В. В. Карачуна. — Киев: Корнейчук, 2000.—128 с.

3.  Пат. 39600 А, Україна, МКИ4 G 10 К 11/00. Шумозахис­ний екран / В. В. Карачун, М. М. Тривайло, В. М. Мель­ник. — № 2000116168; Заявл. 01.11.00; Опубл. 15.06.01.— Бюл. № 5.