Пошук аналітичної залежності для опису незбуреного руху космічного апарата методом диференціальних перетворень

Ковбасюк, СВ, Ракушев, МЮ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(1):035-039
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглянуто варіант розв'язку задачі двох тіл та отримання виразів для координат незбуреного кеплерівського руху у вигляді явних функцій часу методом диференціальних перетворень. Наведено результати математичного моделювання.
Ключові слова: диференціальні перетворення, задача двох тіл, математичне моделювання
References: 
1.  Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. — М.: Наука, 1974.—832 с.
2.  Ланкастер П. Теория матриц: Пер. с англ. — М.: Наука, 1982.—272 с.
3.  Основы теории полета космических аппаратов / Под ред. Г. С. Нариманова, М. К. Тихонравова. — М.: Воениздат, 1977.—240 с.
4.  Пухов Г. Е. Дифференциальные преобразования и матема­тическое моделирование физических процессов.  — Киев: Наук, думка, 1986.—159 с.
5.  Пухов Г. Е. Дифференциальные спектры и модели. — Киев: Наук, думка, 1990.—184 с.

6.  Справочное руководство по небесной механике и астроди­намике / Под ред. Г. Н. Дубошина. — М.: Наука, 1976.— 864 с.