Безрідинне визначення об'ємів вузлів ракетно-космічної техніки

Алексєєв, ЄM, Хвостов, ММ, Єфімчук, БП, Волков, ВП
Косм. наука технол. 2008, 14 ;(3):093-097
https://doi.org/10.15407/knit2008.03.093
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглянуто методи безрідинного визначення об'ємів внутрішніх порожнин вузлів ракетно-космічної техніки та подано схеми вимірювань на їхній основі. Запропоновано шляхи удосконалення методів, спрямовані на досягнення високої точності. Приведено розрахунково-аналітичні і графічні залежності для визначення величини об'ємів і оцінки похибки вимірювань.
Ключові слова: безрідинне визначення, графічні залежності, похибки вимірювань
References: 
1.  OCT 92-5116-89. Емкости герметичные изделий. Типо­вой технологический процесс измерения объемов газо­вым ампульным методом. — Введ. 01.07.90 до 30.06.12.

2.  ОСТ 92-5136-90. Емкости герметичные изделий. Типо­вой технологический процесс контроля объемов газоди­намическим методом. — Введ. 01.01.92 до 30.06.12.