Прогнозування Dst -індексу методом лінійного регресійного аналізу

Парновський, ОС
Косм. наука технол. 2008, 14 ;(3):048-054
https://doi.org/10.15407/knit2008.03.048
Мова публікації: російська
Анотація: 
Метою роботи є побудова феноменологічної регресійної залежності Dst -індексу від параметрів сонячного вітру і використання цієї залежності для прогнозування. Магнітосфера розглядається як чорний ящик, тобто не використовуються жодні моделі або припущення. В роботі отримана залежність, що забезпечує прогнозування Dst -індексу на 9 годин вперед. При цьому коефіцієнт кореляції регресійного значення Dst  з виміряним складає від 98.6 % при прогнозуванні на 1 годину до 79.3 % при прогнозуванні на 9 годин. У роботі також обговорюється, як вигляд статистично значущих регресорів може сприяти розумінню фізичного механізму впливу параметрів сонячного вітру на геомагнітну активність.
Ключові слова: Dst -індекс, регресійний аналіз, сонячний вітер
References: 
1.  Акасофу С.-И., Чепмен С. Солнечно-земная физика. — М.: Мир, 1975.—900 с.
2.  Baker D. N., Klimas A. J., McPherron R. L., Buchner J. The evolution from weak to strong geomagnetic activity: An interpretation in terms of deterministic chaos // Geophys. Res. Lett—1990.—17.—P. 41—44.
3.  Campbell W. H. Geomagnetic storms, the Dst ring-current myth and lognormal distributions // J. Atmos. and Terr. Phys.—1996.—58, N 10.—P. 1171 — 1187.
4.  Dungey J. W. Interactions of solar plasma with the geomag­netic field // Planet. Space Sci.—1963.—10.—P. 233— 237.
5.  Feldstein Y. I. Modelling of magnetic field of magnetos-pheric ring current as function of interplanetary medium parameters // Space Sci. Rev.—1992.—59.—P. 83—105.
6.  Temerin M., Xinlin Li. A new model for the prediction of Dsfon the basis of the solar wind // J. Geophys. Res.—2002.—107, N A12..—P. SMP 31-1.

7.  Wu J.-G., Lundstedt H. Geomagnetic storm predictions from solar wind data with the use of dynamic neural networks // J. Geophys. Res.—1997.—102, N A7.— P. 14255—14268.