Вдосконалені алгоритми системи стабілізації першого ступеня РН з керуванням по кутах атаки і ковзання

Калногуз, АМ, Тиховський, ВМ, Батаєв, ВО, Пільгуй, ВМ, Рюмін, ММ
Косм. наука технол. 2009, 15 ;(4):072-078
https://doi.org/10.15407/knit2009.04.072
Мова публікації: російська
Анотація: 
Продовжено роботи з поліпшення основних характеристик контуру розвантаження корпусу РН від аеродинамічних навантажень при дії вітру. У результаті значно покращені: добуток швидкісного напору на кути атаки і ковзання та бокова й нормальна складові швидкості центру мас РН наприкінці ділянки регулювання кутами атаки та ковзання.
Ключові слова: аеродинамічні навантаження, контур розвантаження, кути атаки і ковзання
References: 
1. Айзенберг Я. Е., Златкин Ю. М., Калногуз А. Н. и др. Уп­равление по углам атаки и скольжения первых ступе­ней РН // Космічна наука і технологія. — 2002. — 8, № 1. — C. 61—80.
2. Игдалов И. М., Кучма Л. Д., Поляков Н. В., Шептун Ю. Д. Ракета как объект управления. — Харьков: АРТ-ПРЕСС, 2004. — 541 с.

3. Основы автоматического регулирования / Под. ред. В. В. Солодовникова. — М.: Машгиз, 1954. — 1117 с.