Взаємодія надзвукових гетерогенних потоків з поверхнею твердого тіла

Полежаєв, ЮВ, Міхатулін, ДС, Фролов, ГО
Косм. наука технол. 2010, 16 ;(6):57-63
https://doi.org/10.15407/knit2010.06.057
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглянуто фізику ерозійного руйнування при ударі одиночної частки і багатократній дії часток на руйновану поверхню. Показано, що між одиночними і множинними зіткненнями є принципові відмінності, які виключають пряме порівняння їх по будь-якому фізичному параметру. Представлено моделі ерозійного руйнування матеріалів. Встановлено три ділянки ерозійного руйнування. Із збільшенням швидкості удару дискретних часток об перешкоду і діаметра часток на обтічній поверхні реалізуються або режим ерозійного руйнування, або адгезійного прилипання.
Ключові слова: адгезійне прилипання, гетерогенні потоки, ерозійне руйнування
References: 
1.  Михатулин Д. С., Полежаев Ю. В., Ревизников Д. Л. Теплообмен и разрушение тел в сверхзвуковом гетеро­генном потоке. — М.: Янус-к, 2007. — 392 с.
2.  Полежаев Ю. В., Фролов Г. А. Тепловое разрушение материалов. — Киев: Академпериодика, 2006. — 354 с.
3.  Эванс А., Рафф А., Видерхорн С. И. и др. Эрозия. — М.: Мир, 1982. — 464 с.
4.  Frolov G. А. The constant of thermal destruction and its role in the processes of heating and entrainment of mass of a material // J. Eng. Phys. and Thermophys. — 2004. — 77, N 3.— P. 489—520.

5. Williamson R. A., Rinehart W. A., Williams R. R. Lazer ac­tivated, model surface recession compensator system for testing ablative materials // J. Space-craft and Rocket. — 1973. — 10, N 10. — P. 1—6.