Урахування похибок орієнтації КА під час зйомки з ненульовими кутовими швидкостями

1Макаров, ОЛ, 2Мозговий, ДК, 2Кулабухов, АМ, Хорошилов, ВС, 1Балашов, ВМ, 1Попель, ВМ
1Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», Дніпропетровськ
2Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Косм. наука технол. 2013, 19 ;(1):20–27
https://doi.org/10.15407/knit2013.01.020
Мова публікації: російська
Анотація: 

Описано методику урахування похибок орієнтації КА під час зйомки з ненульовими кутовими швидкостями із застосуванням супутників дистанційного зондування Землі з оптико-електронними сканерами високого просторового розрізнення. Наведено результати комп’ютерного моделювання зйомки протяжної території складної конфігурації, реалізованої за допомогою програмного керування орієнтацією супутника під час зйомки.

Ключові слова: дистанційне зондування Землі, програмне керування орієнтацією супутника
References: 
1. Долинец Ю. С., Мозговой Д. К. Технология спутниковой съемки с ненулевыми угловыми скоростями // X Міжнар. молодіжна наук.-практ. конф. «Людина і космос»: Зб. тез. — Д.: НЦАОМ, 2008. — С. 495.
2. Макаров А. Л., Мозговой Д. К., Кулабухов А. М. и др. Технология спутниковой съемки в процессе перенацеливания // Космічна наука і технологія. — 2011. — 17, № 6. — С. 3—9.
3. Макаров А. Л., Мозговой Д. К., Кулабухов А. М. и др. Повышение оперативности спутниковой съемки протяженных территорий сложной конфигурации // Авиационно-космическая техника и технология. Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 2012. — С. 113—122.
4. Макаров А. Л., Мозговой Д. К., Кулабухов А. М. и др. Оценка реализуемости спутниковой съемки протяженных территорий сложной конфигурации // Технологические системы. — № 4 (61). —  2012. — С. 61—69.
5. Макаров А. Л., Мозговой Д. К., Хорошилов В. С. и др. Повышение эффективности съемки с помощью космического аппарата земных объектов произвольной конфигурации // Технологические системы. — 2011. — № 2 (55). — С. 66—70.
6. Макаров А. Л., Мозговой Д. К., Хорошилов В. С. и др. Методы повышения эффективности спутниковой съемки произвольно расположенных протяженных участков Земли // 21-я Междунар. конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Материалы конф. — Севастополь: Вебер, 2011. — С. 905—907.
7. Мозговий Д. К. Методика супутникової зйомки малорозмірних слабоконтрастних об’єктів // Програма наук. конф. за підсумками наук.-досл. роботи університету за 2010 рік. — Д.: ДНУ, 2010. — С. 108.
8. Мозговий Д. К., Волошин В. І., Тараріко А. Г.  Геоінформаційне забезпечення агросфери — система «Агрокосмос» // Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми створення і ефективного використання єдиного геоінформаційного простору України при підготовці і прийнятті управлінських рішень»: Зб. тез. — К.: Ін-т проблем нац. безпеки, 2007. — С. 65—66.
9. Мозговой Д. К. Использование данных MODIS и ASTER для решения актуальных прикладных задач // IX Міжнар. молодіжна наук.-практ. конф. «Людина і космос»: Зб. тез. — Д.: НЦАОМУ, 2007. — С. 440.
10. Мозговой Д. К. Технология съемки протяженных объектов // IX Міжнар. молодіжна наук.-практ. конф. «Людина і космос»: Зб. тез. — Д.: НЦАОМУ, 2007. — С. 439.
11. Мозговой Д. К. Управление ориентацией КА ДЗЗ высокой разрешающей способности // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Ракетно-космічна техніка. — 2009. — Вип. 13, 1, № 17/4. — С. 59—65.
12. Мозговой Д. К., Водопьянов И. Н. Распознавание объектов с использованием радиометрических и геометрических признаков // XV наук.-технічна конф. «Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційно-вимірювальних систем космічного і наземного базування»: Тез. доп. — Житомир: ЖВІРЕ, 2006. — Ч. 1. — С. 19.
13. Мозговой Д. К., Волошин В. И. Спутниковая съемка протяженных объектов // Вісник Дніпропетр. ун-ту.
Ракетно-космічна техніка. — 2006. — Вип. 10, 2, № 9/2. — С. 239—241.
14. Мозговой Д. К., Волошин В. И. Технология съемки прибрежных зон // Современные проблемы рационального природопользования в прибрежных морских акваториях Украины: Тез. докл. Междунар. конф. молодых ученых. — Севастополь: МГИ, 2007. — С. 21—22.
15. Мозговой Д. К., Волошин В. И., Бушуев Е. И., Салтыков Ю. Д. Использование новых технологий съемки для повышения эффективности КА МС-2-8 // VII Укр. конф. по космич. исследованиям: Сб. тез. — Евпатория: НЦУИКС, 2007. — С. 182—183.
16. Мозговой Д. К., Кравец О. В. Использование многоспектральных снимков для классификации посевов сельхозкультур // Екологія та ноосферологія. — 2009. — 20, № 1-2. — С. 54—58.
17. Dolinets Y., Mozgovoy D. Specialists training in ERS // Advanced space technologies for the humankind prosperity: Internat. Conf. — Dnepropetrovsk: Yuzhnoe State Design Office, 2007. — P. 123.
18. Kravets O. V., Mozgovoy D. K. Wavelet transform in remote sensing data processing // Engineer of the 3rd Millennium: Students Scientific conference. — Dnepropetrovsk: National University of Railway Transport, 2009. — P. 49—50.
19. Mozgoviy D. K., Parshina O. I., Voloshin V. I., Bushuev Y. I. Remote sensing and GIS application for environmental monitoring and accidents control in Ukraine. Geographic uncertainty in environmental security. — Dordrecht: Springer, 2007. — P. 259—270.

20. Mozgovoy D. K., Voloshin V. I., Bushuev E. I. Filtration of radiometric interference with a space-periodic structure // J. Automation and Inform. Sci. — 2004. — 36, is. 6. — Р. 14—22.