Дистанційне визначення строків сівби соняшнику

Лялько, ВІ, Сахацький, ОІ, Жолобак, ГМ, Апостолов, ОА
Косм. наука технол. 2013, 19 ;(2):74–78
https://doi.org/10.15407/knit2013.02.074
Мова публікації: українська
Анотація: 

Проаналізовано зміни вегетаційного індексу нормалізованої різниці (NDVI) за даними супутникових знімків MODIS (28.05—09.07.2011 р.) для виробничих посівів соняшнику різного строку сівби під урожай 2011 р. на Миколаївщині. Виявлено, що поля соняшнику зі строком сівби у квітні за досліджений період акумулюють більш ніж удвічі вищі значення суми NDVI, у порівнянні з висіяними на початку червня. Водночас вперше дистанційно встановлено, що переважну більшість полів соняшнику у межах центральної частини Миколаївської області під урожай 2011 р. було засіяно у травні.

Ключові слова: вегетаційний індекс NDVI, поля соняшнику, супутникові знімки MODIS
References: 
1. Бойко С.М. Стан олійно-жирової галузі України, проблеми і перспективи розвитку // Вісник Державного агроекологічного ун-ту.2003.Вип.1.С.281 285.
2. Бурлов В.В., Редько В.В. Корреляционный анализ некоторых хозяйственных признаков, определяющих длину вегетационного периода и урожайность подсолнечника // Научно-технический бюллетень ВСГИ.1982.Вып.2.С.47 53.
3. Вольф В.Г. Соняшник.К.: Урожай, 1972.228 с.
4. Кириченко В.В., Коломацька В.П., Макляк К.М., Сивенко В.І. Виробництво соняшнику в Україні: стан і перспективи // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області.2010.Вип.7.С.281 287.
5. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Лісостепу України: В 2-х т.К.: Алефа, 2003.Т.1.886 с.
6. Нейштадт И.А. Методы обработки данных спутниковых наблюдений MODIS для мониторинга пахотных земель: Автореф.дис...канд.техн.наук.Москва,2007.24 с.
7. Семихненко П.Г. Подсолнечник, особенности биологии и важнейшие приемы его возделывания: Автореф. дис … д-ра с.-х.наук.– Краснодар, 1970.36 с.

8. Троценко В.І., Жатова Г.О., Жатов О.Г. Залежність продуктивності соняшнику від тривалості вегетаційного періоду // Вісник Сумського НАУ.2003.Вип.7.С.117 122.