Акустична і гравітаційна складові хвильових збурень у високоширотній термосфері

Федоренко, АК
Косм. наука технол. 2013, 19 ;(3):27–36
https://doi.org/10.15407/knit2013.03.027
Мова публікації: російська
Анотація: 

За вимірюваннями на низькоорбітальному супутнику «Dynamic Explorer 2» досліджений внесок градієнта тиску (акустичної складової) і сили тяжіння (гравітаційної складової) у хвильових варіаціях параметрів високоширотної термосфери. Встановлено, що в полярних областях в інтервалі висот 250—400 км систематично переважають такі хвильові збурення, в яких акустична та гравітаційна складові близькі за величиною, а спектральні характеристики є виділеними. Отримане співвідношення акустичної і гравітаційної частин свідчить про специфічний енергетичний баланс цих хвиль.

Ключові слова: високоширотна термосфера, хвильові варіації параметрів
References: 
1. Госсард Э., Хук У. Волны в атмосфере. — М.: Мир, 1978. — 532 с.
2. Дикий Л. А. Теория колебаний земной атмосферы. — Л.: Гидрометеоиздат, 1969. — 196 с.
3. Федоренко А. К. Спутниковые наблюдения средне-масштабных акустико-гравитационных волн над полярними шапками // Космічна наука і технологія. — 2008. — 14, № 5. — С. 65—73.
4. Федоренко А. К. Энергетический баланс акустико-гравитационных волн над полярными шапками по данным спутниковых измерений // Геомагнетизм и аэрономия. — 2010. — 50, № 1. — С. 111—122.
5. Carignan G. R., Block B. P., Maurer J. C., et al. The neutral mass Spectrometer on Dynamics Explorer // Space Sci. Instrum. — 1981. — 5. — Р. 429—441.
6. Del Genio A. D., Schubert G., Straus J. M. Gravity wave propagation in a diffusively separated atmosphere with height-dependent collision frequencies // J. Geophys. Res. — 1979. — 84, N A8. — P. 4371—4378.
7. Dudis J. J., Reber C. A. Composition effects in thermospheric gravity waves // Geophys. Res. Lett. — 1976. — 3, N 12. — P. 727—730.
8. Hines C. O. Internal atmospheric gravity waves at ionospheric heights // Can. J. Phys. — 1960. — 38. — Р. 1441— 1481.
9. Innis J. L., Conde M. Characterization of acoustic-gravity waves in the upper thermosphere using Dynamics Explorer 2 Wind and Temperature Spectrometer (WATS) and Neutral Atmosphere Composition Spectrometer (NACS) data // J. Geophys. Res. — 2002. — 107, N A12. — doi: 10.1029/2002JA009370.
10. Johnson F. S., Hanson W. B., Hodges R. R., et al. Gravity waves near 300 km over the polar caps // J. Geophys. Res. — 1995. — 100.— P. 23993—24002.
11. Makhlouf U. R., Dewan E. A., Isler J., Tuan T. F. On the importance of the purely gravitationally induced density, pressure and temperature variations in gravity waves: Their application to airglow observations // J. Geophys. Res. — 1990. — 95. — P. 4103—4111.
12. Spencer N. W., Wharton L. E., Niemann H. B., et al. The Dynamics Explorer wind and temperature spectrometer // Space Sci. Instrum. — 1981. — 5.— P. 417—428.

13. Yeh K. S., Liu C. H. Acoustic-gravity waves in the upper atmosphere // Rev. Geophys. Space. Phys. — 1974. — 12. — P. 193—216.