Взаємне прив'язування внутрішніх систем координат астродавачів у задачі високоточного визначення орієнтації космічного апарата

1Єфіменко, МВ
1Науково-виробниче підприємство «Хартрон-ЮКОМ», Запоріжжя
Косм. наука технол. 2013, 19 ;(6):12-17
https://doi.org/10.15407/knit2013.06.012
Мова публікації: російська
Анотація: 

Розглянуто питання взаємного кутового прив’язування внутрішніх систем координат астродавачів у задачі високоточного визначення орієнтації космічного апарата. Прив'язування здійснюється шляхом порівняння розрахункової та виміряної кутової відстані між зірками, розпізнаними в давачах, взаємне положення яких визначається. При побудові алгоритму використовувався гарантований підхід до вирішення задачі оцінювання стану динамічної системи. Отримано модель вимірювань взаємного кутового положення внутрішніх систем координат і побудовано регуляризований еліпсоїдальний спостерігач для оцінки кватерніона, який визначає взаємне кутове положення внутрішніх систем координат. Наведено результати чисельного моделювання запропонованого алгоритму.

Ключові слова: взаємне кутове прив’язування, кватерніон, орієнтація космічного апарата
References: 
1. Ефименко Н. В. Исследование устойчивости эллипсоидальных наблюдателей // Вестник Харьков. гос. политехнического ун-та. — 1999. — № 55. — С. 16—18.
2. Ефименко Н.В., Луценко Н.В. Построение регуляризованных эллипсоидальных оценок в задаче определения вектора состояния линейной дискретной системы с многомерным выходом // Радіоелектроніка Інформатика Управління. — 2006. — № 2. — С. 157— 161.
3. Ефименко Н. В., Новиков А. К. Способ построения регуляризованных эллипсоидальных наблюдателей // 4-а укр. конф. з автоматичного управління «Автоматика 97». — Черкаси: ЧІТІ, 1997. — Т. 4.— С. 83.
4. Ефименко Н. В., Новиков А. К. Регуляризованные эллипсоидальные наблюдатели и их применение в задаче определения ориентации космического аппарата // Проблемы управления и информатики. — 1998. — № 6. — С. 145—155.
5. Катаргин М. Ю. Алгоритм среднеквадратичной оценки ориентации космических аппаратов и его погрешности // Космич. исслед.— 1986.— 24, вып.6.— C. 826—830.
6. Сейдж Э. П., Уайт Ч. С. III. Оптимальное управление системами. — М.: Радио и связь, 1982. — 392 с.
7. Junkins J., White C., Turner J. Star Pattern Recognition for Real Time Determination // J. Astronautical Sci.— 1977.— 25, N 3. — P. 251—270.
8. Rupert P. SMART — A three-аxis stabilized attitude reference thechnique // J. Spacecraft and Rockets. — 1971.— 8. — P. 1195—1201.
9. Strikwerda T. E. Real time spacecraft attitude determination by star pattern recognition // AIAA Paper. — 1979. — N 79. — P. 0254.

10. Woerkom V., Sonnenschein F. Spacecraft attitude measurement using the ESA starmapper // ESA J. — 1980.— 4, N 3.— P. 287—294.