Підвищення точності визначення орієнтації космічного апарата по зірках шляхом спільної обробки вихідної інформації двох астродавачів

1Єфіменко, МВ
1Науково-виробниче підприємство «Хартрон-ЮКОМ», Запоріжжя
Косм. наука технол. 2014, 20 ;(3):22-27
https://doi.org/10.15407/knit2014.03.022
Мова публікації: російська
Анотація: 

Розглядається задача підвищення точності визначення орієнтації КА по зірках шляхом спільної обробки інформації двох астродавачів. При цьому передбачається, що один з астродавачів є базовим, і його вихідна інформація уточнюється за даними другого астродавача. Отримано математичну модель помилки базового астродавача та запропоновано алгоритм зменшення цієї помилки шляхом спільної обробки вихідної інформації двох астродавачів. Наведено результати чисельного моделювання запропонованого алгоритму.

Ключові слова: орієнтація КА, спільна обробка інформації двох астродавачів
References: 
1. Гончарский А. Б., Леонов А. С., Ягола А. Г. Обобщенный принцип невязки // Журн. вычислительной математики и математической физики. — 1973. — 13, № 2. — С. 294—302.
2. Ефименко Н. В. Взаимная привязка внутренних систем координат астродатчиков в задаче высокоточного определения ориентации космического аппарата // Космічна наука і технологія. — 2013. — 19, № 6. — С. 12—17.
3. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. — М.: Наука, 1986. — 286 с.
4. Хорн Р., Джонсон Ч. Матричный анализ. — М.: Мир, 1989. — 655 с.
5. Mortari D. EULER-q algorithm for attitude determination from vector observations // J. Guidance, Control, and Dynamics. — 1998. — 21, N 2. — P. 328—334.
6. Mortari D. Second estimator of the optimal quaternion // J. Guidance, Control, and Dynamics. — 2000. — 23, N 5. — P. 885—888.
7. Rupert P. SMART — a three-axis stabilized attitude reference technique // J.Spacecraft and Rockets. — 1971. — 8. — P. 1195—1201.
8. Shuster M. D. Effective – direction measurements for spacecraft attitude: II. Predicted directions // J. Astronaut. Sci. — 2007. — 55, N 4. — P. 479—492.

9. Zanetti R., Bishop R. H. A new method to introduce a priori information in QUEST // J. Astronaut. Sci. — 2007. — 55, N 4. — P. 451—461.