Резонанс хвильового збігу в умовах гіперзвукового польоту

1Бойко, ГВ
1Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ
Косм. наука технол. 2014, 20 ;(3):28-33
https://doi.org/10.15407/knit2014.03.028
Мова публікації: російська
Анотація: 

Наводяться результати аналізу виникнення хвильового збігу у підвісі двостепеневого поплавкового гіроскопа в умовах гіперзвукового польоту. Будується розрахункова модель пружної взаємодії ультразвукового променя з поліагрегатним підвісом і визначаються умови виникнення явища «акустичної прозорості» для двох типів генерованих у корпусі приладу хвиль.

Ключові слова: гіперзвуковий політ, поліагрегатний підвіс, поплавковий гіроскоп
References: 
1. Бойко Г. В. Линейно упругий подвес поплавкового гироскопа в акустическом поле // Технологический аудит и резервы производства. — 2013. — 6, № 1 (14). — С. 7—10.
2. Калініна М. Ф., Шибецький В. Ю. Прояв акустичного імпедансу при старті РН // Людина і космос: Тез. доп. ХІV Міжнарод. наук.- практ. конф. — Дніпропетровськ: НЦАОМУ ім. О. М. Макарова, 2012. — С. 14.
3. Карачун В. В., Мельник В. Н., Ковалец О. Я. Линейно-упругий поплавковый подвес гироскопа. — К.: «Корнейчук», 2009. — 239 с.
4.  Косова В. П. Надзвуковий політ і похибки поплавкового гіроскопа // Achievement of high school: Матер. VIII междунар. науч.-практ. конф. — София: «Бял ГРАД-БГ», 2012. — С. 30—32.
5. Мельник В. М., Карачун В. В.Уменьшение акустической погрешности поплавкового дифференцирующего гироскопа пассивными методами // Восточно-Европейский журн. передовых технологий. — 2013. — № 6/7 (66). — С. 39—41.

6. Ригли У., Холлистер У., Денхард У. Теория, проектирование и испытания гироскопов: Пер. с англ. — М: Мир, 1972. — 416 с.