Ресурс та надійність роботи теплових труб з капілярними структурами волокнистої будови

1Косторнов, АГ, 1Шаповал, АА, Мороз, АЛ, 1Шаповал, ІВ, 1Скринська, НЕ
1Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України, Київ
Косм. наука технол. 2014, 20 ;(5):61-65
https://doi.org/10.15407/knit2014.05.061
Мова публікації: російська
Анотація: 

Представлено результати ресурсних випробувань теплових труб з капілярними структурами волокнистої будови, призначених для систем охолодження і термостатування космічної та авіаційної апаратури. Ресурсні дослідження, проведені з 1975 р. по теперішній час, продемонстрували, що теплові труби, розроблені в Інституті проблем матеріалознавства НАН України, є високонадійними і довговічними теплопередавальними пристроями.

Ключові слова: капілярна волокниста структура, теплові труби
References: 
1. Воронин Г. Н., Ревякин А. В., Сасин В. Я. и др. Низкотемпературные тепловые трубы для летательных аппаратов. — М.: Машиностроение, 1978. — 200 с.
2. Косторнов А. Г. Проницаемые металлические волокновые материалы. — К.: Техника, 1983. — 128 с.
3. Косторнов А. Г., Фролов Г. А., Шаповал А. А. и др. Научная аппаратура для проведения космического эксперимента «Трубка» в гермообъёме российского сегмента МКС // Космічна наука і технологія. — 2009. — 15, № 3. — С. 5—10.
4. Косторнов А. Г., Шаповал А. А., Мороз А. Л. и др. Тепловые трубы с капиллярными структурами на основе композиционных градиентных материалов для теплообменных систем космического и авиационного назначения // Космічна наука і технологія. — 2009. — 15, № 2. — С. 69—79.