Дослідження радіовипромінювання Сонця, збурень сонячного вітру та іоносфери Землі з допомогою української системи декаметрових радіотелескопів Уран та космічних апаратів

Калініченко, ММ, Коноваленко, ОО, Яцків, ЯС, Литвиненко, ЛМ, Доровський, ВВ, Браженко, АІ, Ольяк, МР, Литвиненко, ОО, Мельник, ВМ
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(3):03–08
https://doi.org/10.15407/knit2015.03.003
Мова публікації: українська
Анотація: 

Досліджено властивості коронального викиду маси, який рухався у бік Землі і не був зареєстрований космічними і наземними коронографами. Доведено незамінність наземних радіоспостережень у випадках центрально-розташованих корональних викидів маси. Досліджено зв'язок між швидкістю сонячного вітру в широкому діапазоні геліоширот і виникненням геомагнітних збурень. Показано, що збільшення швидкості сонячного вітру в широкому діапазоні геліоширот, яке спостерігається радіоастрономічними методами, може свідчити про високу ймовірність виникнення геомагнітного збурення.

Ключові слова: іоносфера, декаметровий діапазон, мерехтіння, сонячні радіосплески, сонячний вітер
References: 
1.  Брауде С. Я., Мень А. В., Содин Л. Г. Радиотелескоп декаметрового диапазона волн УТР-2 // Антенны. — М.: Связь, — 1978. — № 26. — С. 3—15.
2.  Власов В. И., Шишов В. И., Шишова Т. Д. Связь между вариациями индекса геомагнитной активности и параметров межпланетных мерцаний // Геомагнетизм и аэрономия. — 1985. — 25, № 2. — С. 254—258.
3.  Доровский В. В., Мельник В. Н., Коноваленко А. А. и др. Свойства сложного всплеска II типа с богатой «ёлочной» структурой на частотах 3 — 33 МГц // Радиофизика и радиоастрономия. — 2013. — 18, № 2. — C. 107—117.
4.  Ермолаев Ю. И., Ермолаев М. Ю. Солнечные и межпланетные источники геомагнитных бурь: аспекты космической погоды // Геофиз. процессы и биосфера. — 2009. — 8, № 1. — С. 5—35.
5.  Калиниченко Н. Н., Фалькович И. С., Коноваленко A.A. и др. Корональный выброс массы 15 февраля 2011 года в межпланетном пространстве и его наблюдения методом мерцаний космических источников в декаметровом диапазоне радиоволн // Радиофизика и радиоастрономия. — 2013. — 18, № 4. — С. 301—308.
6.  Кременецький І. О., Черемних О. К. Космічна погода. — Київ: Наук. думка, 2009. — 143 с. 
7.  Мень А. В., Шарыкин Н. К., Захаренко В. В. и др. Радиотелескоп декаметрового диапазона волн УРАН-2 // Радиофизика и радиоастрономия. — 2003. — 8, № 4. — С. 345—356.
8.  Фалькович И. С., Коноваленко А. А., Калиниченко Н. Н. и др. Вариации параметров струйной структуры солнечного ветра на расстояниях более 1 а. е. в 2003—2004 гг. // Радиофизика и радиоастрономия. — 2006. — 11, № 1. — С. 31—41.