Наземне відпрацювання космічного експерименту МОРФОС-В —експериментальне дослідження динаміки поверхні розділу фаз при спрямованому твердінні модельного сплаву на основі сукцинонітрилу

Живолуб, ЄЛ, Ларіончик, ВМ, Перепеченко, БІ, Федоров, ОП
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(3):63–68
https://doi.org/10.15407/knit2015.03.063
Мова публікації: російська
Анотація: 

Приведено дані розрахунків і експериментальних досліджень умов стаціонарності при спрямованій кристалізації, а також результати проектування окремих вузлів блоків та вібросистеми установки МОРФОС-В

Ключові слова: вібраційний вплив, вузол низькочастотної вібрації, лінійна теорія стійкості, математичне моделювання, нестаціонарність, сукцинонітрил, фазова границя, фронт кристалізації