Порівняльні дослідження посухи за супутниковими та метеорологічними індексами на прикладі 2007 року в Україні

Лялько, ВІ, Єлістратова, ЛО, Апостолов, ОА
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(3):27–30
https://doi.org/10.15407/knit2015.03.027
Мова публікації: українська
Анотація: 

Виконано порівняння посухи (поширення та інтенсивність) за 2007 рік на території України, визначеної за метеорологічним та супутниковим індексами. На базі наземних даних використано метеорологічний індекс – гідротермічний коефіцієнт Селянинова, а на основі супутникових даних — індекс посухи. Розкрито особливості поширення та інтенсивність засухи, встановлені в результаті спільного аналізу.

Ключові слова: TERRA/MODIS, індекс посухи, гідротермічний коефіцієнт Селянинова, дистанційне зондування Землі., кліматичні зміни, посуха
References: 
1.  Золотокрылин А. Н., Титкова Т. Б., Черенкова Е. А., Виноградова В. В. Сравнительные исследования засух 2010 и 2012 гг. на Европейской территории России по метеорологическим и MODIS данным // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. — 2013. — 10, № 1. — С. 246—253.
2.  Клімат  України: у минулому ... і майбутньому? / За ред. М. І. Кульбіди, М. Б. Барабаш. — К.: Сталь, 2009. — C. 85—98.
3.  Лялько В. І., Сахацький О. І., Жолобак Г. М., Греков Л. Д. Контроль площ та стану озимих культур за допомогою знімків MODIS/TERRA та SPOT XI (на прикладі Київської області) // Доп. НАН України. — 2007. — № 3. — С. 122—127.
4. Мартазинова В. Ф., Сологуб Т. А. Атмосферная циркуляция, формирующая засушливые условия на территории Украины в конце ХХ столетия // Наук. праці УкрНДГМІ. — 2000. — Вип. 248. — С. 36—48.

5. Щербенко Е. В. Мониторинг засухи по данным космических съемок. — Режим доступу до матеріалів: http:// d33. infospace. ru/ d33_conf/ vol2/ 395-407.pdf