Забезпечення максимальної стабільності умов дистанційного зондування Землі без коригування орбіти

Іванова, ВІ, Шептун, АД
Косм. наука технол. 2016, 22 ;(2):38-47
https://doi.org/10.15407/knit2016.02.038
Мова публікації: російська
Анотація: 
Досліджено фактори, що вливають на відхилення від номінального значення місцевого сонячного часу висхідного вузла сонячносинхронних орбіт. Виведено співвідношення для розрахунку поправки до базового нахилу, що забезпечує мінімізацію цього відхилення на інтервалі функціонування космічного апаратa на орбіті. Введення поправки дозволить звести до мінімуму або виключити корекції орбіти. Отримані теоретичні результати підтверджуються результатами спостережень за реальними польотами КА «Океан-О» та «Egypsat-1» розробки ДП «КБ «Південне».
Ключові слова: вплив гравітації Сонця, збурення руху КА, місцевий сонячний час вузла орбіти, нахил ССО, сонячносинхронна орбіта, умови дистанційного зондування Землі
References: 
1. Бакулин П. И., Кононович Э. В., Мороз  В. И. Курс общей астрономии. — М.: Наука, 1974. — 511 с.
2. Иванова В. И., Шептун А. Д. Минимизация ухода местного солнечного времени восходящего узла солнечносинхронной орбиты с учетом точности выведения // Авиационно-космическая техника и технология. — 2015. — № 2/119. — С. 52—56.
3. Мишин В. П. Механика космического полета. — М.: Машиностроение, 1989. — 407 с.
4. Чернов А. А., Чернявский Г. М. Орбиты спутников дистанционного зондирования Земли. — М.: Радио и связь, 2004. — 200 с.
5. Чернявский Г. М., Бартенев В. А., Малышев В. А. Управление орбитой стационарного спутника. — М.: Машиностроение, 1984. — 143 с.
6. Шептун А. Д., Иванова В. И., Маштак  И. В. Приложение теоремы об изменении кинетического момента к задаче о вековом движении плоскости солнечносинхронной орбиты // Космическая техника. Ракетное вооружение. — 2013. — № 1. — С. 29—36.
7. Эльясберг П. Е. Введение в теорию полета ИСЗ. — М.: Наука, 1965. — 540 с.
8. Vallado D. A. Fundamentals of Astrodynamics and Applications. — New York: McGraw–Hill, 2001. — vol. 2.