ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ МАЛОМАСОВОЇ МЕТЕОРНОЇ ЧАСТИНКИ, ДОТИЧНОЇ ДО ВЕРХНІХ ШАРІВ АТМОСФЕРИ

Козак, ПМ
Косм. наука технол. 2016, 22 ;(4):51-57
https://doi.org/10.15407/knit2016.04.051
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Аналізуються дані метеорних телевізійних каталогів на можливу наявність метеорів, які могли бути зареєстровані після точки мінімального зближення з Землею. Для визначення наявності та можливості реєстрації слабких дотичних до атмосфери метеорів в діапазоні мас 0.001—10 г пропонується використати класичну модель рідкої краплі. Оскільки до- тичний метеор може пролітати в розріджених шарах атмосфери на висотах 90—120 км, систему рівнянь нагрівання та абляції метеорного тіла пропонується розширити рівнянням плавлення, яке в даному випадку може відіграти важливу роль. Рівняння плавлення було виведено на основі рівняння абляції та з введенням безрозмірного параметра. За допомогою розширеної системи рівнянь було отримано свідчення того, що кам’яні та залізні метеорні частинки вказаного діапазону мас можуть продовжувати випаровування і випромінювання після перигею, причому деякі з них згоряють повністю, а частина покидає атмосферу у твердому чи розплавленому стані.
Ключові слова: дотичні до атмосфери, метеори, модель рідкої краплі, фізика метеора
References: 
1. Левин Б. Ю. Физическая теория метеоров и метеорное вещество в Солнечной системе. — М.: Изд-во АН СССР, 1956.— 296 с.
2. Abe S., Borovicka J., Spurny P., et al. Meteor network team in Japan // Earth-grazing fireball on March 29, 2006. — European Planetary Science Congress 2006, Berlin, Germany, 18—22 September 2006. — 2006. — P. 486.
3. Borovicka J., Ceplecha Z. Earth-grazing fireball of October 13, 1990 // Astron. and Astrophys. — 1992.— 257. — P. 323—328.
4. Campbell-Brown M. D., Koschny D. Model of the ablation of faint meteors // Astron. and Astrophys. — 2004. — 418. — P. 751—758.
5. Ceplecha Z. Earth-grazing daylight fireball of August 10, 1972 // Astron. and Astrophys. — 1994. — 283.— P. 287— 288.
6. Deai P. D. Thermodynamic properties of iron and silicon // J. Phys. Chem. Ref. Data. — 1986. — 15, N 3. — P. 967—983.
7. Hajdukova M., Kruchinenko V. G., Kazantsev A. M., et al. Perseid meteor stream 1991—1993 from TV observations in Kiev // Earth, Moon and Planets. — 1995.— 68. — P. 297—301.
8. Koten P., Spurny P., Borovicka J., Stork R. Catalogue of video meteor orbits. Part 1 // Publ. Astron. Inst. Acad. Sci. Czech. Republic. — 2003. — 91. — P. 1—32.
9. Kozak P., Rozhilo O., Kruchynenko V., et al. Results of processing of Leonids — 2002 meteor storm TV observations in Kyiv // Adv. Space Res. — 2007. — 39, N 4. — P. 619— 623.
10. Kozak P. M., Rozhilo O. O., Taranukha Y. G. Trajectory parameters and orbital elements of 98 September meteors from double station TV observations in 2001 and 2003 // Int. Conf. “Asteroids, Comets, Meteors”, May 16—20, 2012, Niigata, Japan. — 2012. — #6451.
11. SonotaCo. A meteor shower catalog based on video observations in 2007—2008 // WGN, J. IMO. — 2009. — 37, N 2. — P. 55.