Практична реалізація виявлення просторово-часової нестабільності атмосфери у мережі активних референцних станцій UA-EUPOS/ZAKPOS

Каблак, НІ, Калюжний, МП, Шульга, ОВ, Вовк, ВС
Косм. наука технол. 2017, 23 ;(1):54-62
https://doi.org/10.15407/knit2017.01.054
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Сучасні мережі активних референцних станцій дають змогу розв’язувати не тільки практичні задачі з геодезії та навігації, але й суто наукові задачі, що мають важливе значення у всіх науках про Землю. Принцип роботи системи дистанційного моніторингу атмосфери базується на реєстрації і обробці радіосигналів ГЛОНАСС/GPS. Система дистанційного моніторингу атмосфери призначена для отримання інформації про стан атмосфери. На основі 845 часових вимірювань тропосферної затримки на 20 станціях мережі UA-EUPOS/ZAKPOS досліджено просторово-часову нестабільність атмосфери над територією покриття активними референцними станціями.
Ключові слова: GPS, атмосферна затримка, система дистанційного моніторингу атмосфери
References: 
1. Бушуев Ф. И., Калюжный Н. А., Сливинский А. П. и др. Использование сигналов вещательных FM-станций для исследований численности метеоров // Космічна наука і технологія. — 2011. — 17, № 3. — С. 72—82.

2. Каблак Н. И. Технология определения тропосферных задержек в сети активных референцных станций ZAKPOS/UA-EUPOS // Кинематика и физика небес. тел. — 2013. — 29, № 4. — С. 73—80.

3. Каблак Н. І. Розробка технології визначення тропосферних затримок для GNSS спостережень в реальному часі // Геодезія, картографія і аерофотознімання. — 2012. — Вип. 76. — С. 3—7.

4. Каблак Н. І. Алгоритм побудови ізоплощин тропосферних затримок в реальному часі спостережень // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні: Зб. матер. 6 міжнар.-практ.

конф. — Ужгород, 2012. — С. 185—186.

5. Каблак Н. І. Методика визначення впливу тропосфери на результати GNSS вимірювань у мережі активних референцних станцій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.—2013.—№ 1 (25).—С. 62—66.

6. Савчук С., Проданець І., Калинич І. Перша мережа активних референцних станцій в Україні ZAKPOS. Етапи становлення та початок діяльності // Геопрофиль. — 2010. — № 1. — С. 16—23.

7. Сливинский А. П., Шульга А. В., Бушуев Ф. И. и др. Исследование плотности метеорных потоков по сигналам FM станций в НИИ НАО // Дистанционное радиозондирование ионосферы: Сб. тез. конф. моло-

дых ученых. — Харьков, 2011. — С. 35.