ПОРІВНЯННЯ МЕТАНУ, ГАСУ ТА ВОДНЮ ЯК ПАЛЬНИХ ПРИ РОЗРОБЦІ ПНЕВМОГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ПАЛЬНОГО ДО РАКЕТИ-НОСІЯ

Михальчишин, РВ, Брезгин, МС, Ломський, ДА
Косм. наука технол. 2018, 24 ;(2):12-17
https://doi.org/10.15407/knit2018.02.012
Мова публікації: Англійська
Анотація: 
Представлено порівняльний аналіз характеристик мета- ну, гасу та водню як пальних у парі з киснем. Запропо- новано систему захолоджування тракту пального, визна- чено оптимальні системи наддуву баків окиснювача та пального для першого ступеня ракети-носія при вико- ристанні метану. На прикладі першого ступеня розробки КБ «Південне» розглянуто конструктивні особливості баків при використанні пар «кисень-метан» та «кисень- гас», показано вплив конструктивних особливостей на масу ступеня та корисного вантажу.
Ключові слова: бак, балон наддуву, властивості, захолоджування, компоненти палива, корисний вантаж, маса, наддув
References: 
1. Belyaev N. M. Raschet pnevmogidravlicheskih sistem raket [Calculation of pneumohydraulic missile systems]. Moscow, Mashinostroenie, 219 p. (1983) [in Russian].
2. Cracker A., Peery S. System Sensitivity Studies of a LOX/ Methane Expander Cycle Upper Stage Engine. AIAA 98- 3674, 14 p. (1998).
3. Gorokhov V. D., Rachuk V. S. CADB’s Development of the LRE operating with Liquefied Natural Gas and Oxygen. 9 p. (2009) [in Russian].
4. Ierardo N., Biagioni M., Pirrelli P. Development of the LM10-Mira LOX-LNG Expander Cycle for the Lyra Launch Vehicle. IAC S.24-146, 12 p. (2014).
5. Kalmykov G. P., Mossolov S. V. Liquid Rocket. Engines Working on Oxygen/Methane for Space. Transportation systems of the XXI century. IAF-00-S.2.10, 14 p. (2000) [in Russian].
6. Kyoung-Ho Kim, Dae-Sung Ju, Development of 'Chase10' liquid rocket engine having 10tf thrust using LOX & LNG (Methane). AIAA-2006-4907, 16 p. (2006). doi: org/10.2514/6.2006-4907.
7. Pavlyuk Yu. S. Ballisticheskoe proektirovanie raket [Ballistic rocket designing]. Chelyabinsk, 92 p. (1996) [in Russian].
8. Tamura H. Lox/methane Staged Combustion Rocket Investigation. AIAA 07-1856, 17 p. (2007).
9. Technical report «Circulation parameters determination for liquid oxygen in the chilldown system» 22.8234.123. Dnipro, 34 p. (2016). [in Russian]. R