ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ШТУЧНОЇ МІНІ-МАГНІТОСФЕРИ ЯК ЗАСОБУ КЕРУВАННЯ РУХОМ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ В ІОНОСФЕРІ ЗЕМЛІ

1Шувалов, ВА, Кучугурний, ЮП
1Інститут технічної механіки Нацiональної академії наук України i Державного космічного агентства України, Дніпропетровськ
Косм. наука технол. 2018, 24 ;(2):43-46
https://doi.org/10.15407/knit2018.02.043
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Подається короткий опис проекту космічного експе- рименту «Міні-магнітосфера КА». Запропоновано кон- цепцію експерименту для обґрунтування ефективності використання штучної міні-магнітосфери біля поверхні КА як засобу керування його рухом в іоносфері Землі завдяки силі Лоренца, яка виникає при взаємодії в системі «магнітне поле КА – іоносферна плазма». Систему з міні-магнітосферою може бути використано для відве- дення об'єктів космічного сміття на більш низькі орбіти, де вони будуть згоряти у густих шарах атмосфери. 
Ключові слова: іоносферна плазма, керування рухом космічного апарата, міні- магнітосфера, магнітне поле, сила Лоренца, фізичне моделювання
References: 
1. Токмак Н. А., Кучугурный Ю. П., Кочубей Г. С., Цо- кур А. Г. Мини-магнитосфера как средство управле- ния космическим аппаратом в ионосфере Земли // 17 Укр. конф. з комічних досліджень: тези доп. (21— 25 серпня 2017 року, Одеса). — Київ: Академперіо- дика, 2017. — С. 223.
2. Bombardelli C., Pelaez J. Ion beam shepherd for contactless space debris removal // J. Guidance and Dynamics. — 2011. — 34, N 3. — P. 916—920.
3. Kitamura S., Hayakawa Y., Kawamoto S. A reorbiter for large GEO debris objects using ion beam irradiation // Acta Astronaut. — 2014. — 94, N 2. — P. 725—735.
4. Nishida H., Funaki I. Analysis of thrust characteristics of a magnetic sail in magnetized solar wind // J. Propulsion and Power. — 2012. — 28, N 3. — P. 636—641.
5. Shuvalov V. A., Gorev N. B., Tokmak N. A., Kochubei G. S. Physical simulation of the long-term dynamic action of a plasma beam on a space debris object // Acta Astronaut. — 2017. — 132. — Р. 97—102.
6. Shuvalov V. A., Priimak A. I., Bandel’ K. A., Kochubei G. S., Tokmak N. A. Heat exchange and deceleration of a magnetized body in a rarefied plasma flow // J. Appl. Mech. and Technical Phys. — 2011. — 52, N 1. — Р. 1—8.
7. Shuvalov V. A., Tokmak N. A., Pis’mennyi N. I., Kochubei G. S. Control of the dynamic interaction of a “magnetized” sphere with a hypersonic flow of rarefied plasma // High Temperature. — 2015. — 53, N 4. — Р. 463—469.