Огляд стану та тенденцій розвитку дистанційного зондування Землі

Зубко, ВП, Іськов, ПЯ, Подолюх, ІЯ, Стефанишин, ЯІ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(5):67–87
https://doi.org/10.15407/knit1998.05.067
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглянуті загальні питання дистанційного зондування Землі як одного з головних напрямків дослідження космічного простору. Проведено огляд діючих та запланованих до запуску космічних систем для отримання інформації про Землю в різних діапазонах електромагнітного спектру. Наведені основні характеристики космічної системи спостереження Землі «Січ» і запропоновані шляхи її удосконалення.
Ключові слова: «Січ», дистанційне зондування Землі, космічні системи
References: 
1.  Артоболевский  И.   И.   Политехнический  словарь.   —   М.: Изд-во Сов. энцикл., 1976.—608 с.
2.  Досвід використання інформації космічної системи спосте­реження Землі «Січ-1» (Розробка ЦРЗЗ ім. А. І. Калмикова за сприяння МП НАНУ; рекламний буклет).
3.  Космічна система спостереження Землі «Січ» (І етап). — Київ:   ДНВЦ   «Природа»,    1995. — (Рекламний   буклет; НКАУ).
4.  Моисеенко А.  Е.   Современное  состояние  и  перспективы использования средств дистанционного зондирования Земли из космоса в целях изучения природных ресурсов и эколо­гии (по материалам зарубежной печати). Обзорная инфор­мация. — М.: ЦНИИГАиК, 1995.—104 с.
5.  Панов В. А.  Справочник конструктора оптико-механиче­ских приборов. — Л.: Машиностроение, 1980.—744 с.
6.  Прохоров А. М. Физический энциклопедический словарь. — М.: Изд-во Сов. энцикл., 1983.—928 с.
7.  Україна з космосу (Атлас дешифрованих знімків території України з космічних апаратів) / Під ред. В. І. Лялька, О. Д. Федоровського // Додаток до журналу «Космічна наука і технологія».—1997.—3, № 3/4.—37 с.
8.  Committee on Earth Observation Satellites (1993 CEOS Dos­sier). Volume A: Satellite Missions, Volume B: Space Agency Graund Segment and Data Products, Volume C: The Relevance of Satellite Missions to Global Environmental Programmes.
9.  Committee on Earth Observation Satellites: Coordination for the next decade (1995 CEOS yearbook).
10. Committee on Earth Observation Satellites: Towards an Integrated Global Observing Strategy (1997 CEOS yearbook).