Проект ВАРІАНТ: вимірювання електромагнітних полів та електричних струмів в іоносферній плазмі на супутнику «Січ-1М»

Корепанов, В, Негода, О, Лізунов, Г, Аляйн, Г, Баліхін, М, Бленскі, Я, Дудкін, Ф, Федоров, А, Юхневич, Ю, Климов, С, Красносєльських, В, Лефевр, Ф
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(5):03–08
https://doi.org/10.15407/knit1999.05.003
Мова публікації: Українська
Анотація: 
ВАРІАНТ − це міжнародний супутниковий проект, що має на меті реєстрацію тонкої структури електричних струмів і електромагнітних полів в іоносферно-магнітосферній плазмі. Цей науковий експеримент буде проведено як додаткове навантаження на борту українського супутника дистанційного зондування Землі «Січ-1М» (розробник та виготівник − КБ «Південне»), який планується у 2002 р. вивести на полярну кругову орбіту висотою 670±30 км та нахилом 83°. В комплект обладнання супутника входять три інструменти для реєстрації електричного струму в космічній плазмі: зонд Ленгмюра, пояс Роговського та циліндр Фарадея. Перші два прилади спеціально призначені для вимірювання густини електричного струму; циліндр Фарадея вимірює потік заряджених частинок. У склад комплексу також входять давачі електричного та магнітного полів, що працюють у діапазоні частот від 0.1 Гц до 40 кГц. З використанням цих інструментів планується провести порівняння та перевірку трьох можливих методик безпосередньої реєстрації струмів в іоносфері. Наступною метою проекту ВАРІАНТ є одночасне спостереження конвекції іоносферної плазми з борту супутника «Січ-1М» та з поверхні Землі (за даними системи радарів некогерентного розсіювання SuperDARN). Висвітлено основні наукові завдання проекту ВАРІАНТ.
Ключові слова: «Січ-1М», іоносферно-магнітосферна плазма, проект ВАРІАНТ
References: 
1.  Chmyrev V., Bilichenko S., Pokhotelov O., et al. Alfven vortices and related phenomena in the ionosphere and magnetosphere // Phys. Scripta.—1988.—38.—P. 841.
2.  Korepanov V.,   Dudkin  F.,   Berkman R.  New  technique  for future wave experiments // Abstracts of «Magnetospheric re­search with advanced techniques», p. 19, China, Beijing (April, 1996).
3.  Korepanov  V.,   Dudkin  F.   Comparative  analysis  of  current density  meters  operating  in  space  plasmas  //  Adv.   Space Res.—1999.—23, N 8.—P. 1541 — 1544.
4.  Krasnosel'skikh V., Natanzon A., Reznikov A., et al. On the possibility of supporting the multi-satellite measurements of the cluster mission with single-satellite measurements in the Regat­ta-Cluster Project // Proc. of an International Workshop on «Space Plasma Physics Investigations by Cluster and Regatta» / Ed. by E. J. Rolf.  — ESA SP-306, p.  79, Published by European Space Agency, (May, 1990)
5.  Krasnosel'skikh V., Natanzon A., Reznikov A., et al. Current measurements in space plasmas and the problem of separating between spatial and temporal variations in the field of a plane electromagnetic   wave   II   Advances   in   Space   Research.— 1991.—11, N 9.—P. 37—40.
6.  Lysak R. L., Carlson C. W. The effect of microscopic turbulence on   magnetosphere-ionosphere   coupling   //   Geophys.   Res. Lett—1981.—8.—P. 269.
7.  Lysak R. L., Dum S. T. Dynamics of magnetosphere-ionosphere coupling including turbulent transport // J. Geophys. Res.— 1983.—88.—P. 365.
8.  Titova V., Yurov E., Molchanov O., et al. Small scale structures of electric field variations and particle precipitations as observed onboard  of Aureol-3  satellite  //  Proc.   of  «Results  of  the ARCAD-3 Project and of the Recent Programs in Magnetos-pheric and Ionospheric Physics»;  p.  447,  CEPADUES-EDI-TION, France (May, 1984).
9.  Vaisberg O. On the determination of the spatial scale in the moving reference frame //  Sov. J.  Space Res.—1985.—12, N 6.—P. 1241.
10.  Vaisberg O., Klimov S., Korepanov V. Current density meas­urements in the shock front by means of splitted Langmuir probe // Sov. J. Space Res.—1989.—27, N 3.—P. 512.

11.  Volokitin A., Krasnosel'skikh V., Mishin E., et al. // Sov. J. Space Res.—1984.—22.—P. 749.