До питання побудови і рішення рівнянь коливань криволінійних стержневих просторових конструкцій космічного застосування

Хорошилов, СВ, Шаповаленко, ВВ
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(5):65-70
https://doi.org/10.15407/knit1999.05.065
Мова публікації: російська
Анотація: 
Викладаються питання побудови рівнянь коливань криволінійних стержньових конструкцій космічного застосування. Розглядається метод розв'язання частотних рівнянь, який використовує властивості глобальної матриці жорсткості і мас конструкції. Ефективність цього методу підтверджується розрахунком динамічних характеристик для конкретної параболічної антени.
Ключові слова: динамічні характеристики, параболічна антена, стержневі конструкції
References: 
1.  Джордж А., Лю Дж. Численное решение больших разре­женных систем уравнений. — М.: Мир, 1984.—333 с.

2.  Хог Э., Чой К., Комков В. Анализ чувствительности при проектировании конструкций. — М.: Мир, 1988.—428 с.