Розвиток алгоритмів безвтратної компресії зображень на основі аналізу перепадів яскравості

Русин, БП, Мосоров, ВЯ
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(5):16–20
https://doi.org/10.15407/knit1999.05.016
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглянуто алгоритми безвтратного стиску зображень в сучасних системах передачі даних для підвищення ефективності використання каналів із недостатньою перепускною здатністю. Запропоновано новий підхід до безвтратного стиску, при якому декореляція зображення здійснюється аналізом значень перепадів яскравості, кодуванням старших розрядів сусідніх пікселів та інтерполяцією значень без використання ієрархічної декомпозиції зображень. Приведено порівняльний аналіз запропонованих алгоритмів з відомими ієрархічними алгоритмами безвтратного стиску.
Ключові слова: безвтратний стиск зображень, декореляція зображення, системи передачі даних
References: 
1.  Мосоров В. Я.  Ієрархічний алгоритм компресії графічної інформації // Комп'ютерні технології друкарства: Збірник наук, праць 2-ї міжнар. конф. — Львів, 1998.—С. 47—48.
2.  Русин  Б.   П.   Системи  синтезу,   обробки  і  розпізнавання складноструктурованих зображень. — Львів: Вертикаль.— 1997.—264 с.
3.  Русин Б. П., Мосоров В. Я. Розвиток алгоритмів безвтрат­ного стиску зображень для сучасних систем передачі ін­формації // НТК-Телеком-99: Тр. IV Междунар. научно- техн.  конф.  по телекоммуникациям.  —   1999.—С.  607— 610.
4.  Howard P., Vitter J. New methods for lossless image comp­ression using  arithmetic coding  // J.  Info.  Proc@Manag.— 1992.—28, N 5.—P. 765—779.
5.  Huffman D. A. A method for the construction of minimum-redundansy   codes   //   Proc.   IRE.—1952.—40.—P.   1098— 1101.
6.  Jain A. K. Image data compression: A review // Proc IEEE.— 1981.—69.—P. 349—389.

7.  Lee H. S., Kim Y., Oh S. Lossless compresion of medical images by predication and classification // Opt. Eng.—1994.—33.— P. 160—166.