Оцінка впливу на тепловий режим відхилень КА від номінальних значень теплофізичних параметрів

Петров, ЮВ, Рассамакін, БМ, Таранова, ТА, Хорошилов, ВС
Косм. наука технол. 2006, 12 ;(1):018-022
https://doi.org/10.15407/knit2006.01.018
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Обгрунтовано необхідність точної інформації про реальні значення теплофізичних параметрів для КА з пасивною системою терморегулювання. За даними телеметричної інформації від давачів температури на КА АУОС-СМ-КФ методом розв'язку оберненої задачі проведено аналіз деградації чорної емалі АК-512 і визначено ефективну теплопровідність стільникової панелі та вбудованих у неї теплових труб.
Ключові слова: система терморегулювання, телеметрична інформація, теплофізичні параметри
References: 
1. Рассамакин Б. М., Тарасов Г. В., Хайрнасов С. М. и др. Моделирование и анализ результатов наземных и лет­ных испытаний сотопанели с тепловыми трубами на космическом аппарате АУОС-СМ-КФ // Научно-техн. сб. «Космическая техника. Ракетное вооружение». — Днепропетровск: ГКБ «Южное», 2004.—С. 264—276.

2. Silverman E. M. Space environmental effects on spacecraft: LEO materials selection guide // Progress Rep. — 1995.—P. 1099—10101. (TRW Space and Electronics Group, Redondo Beach, California. Contract NASI-19291.April 1993 through March 1995).