Наукова апаратура і матеріали для реалізації космічного експерименту «Пента-Втома»

Похил, ЮО, Гаврилов, РВ, Яковенко, ЛФ, Алексенко, ЄМ, Чернецький, ВК, Левін, АЯ, Лотоцька, ВО
Косм. наука технол. 2006, 12 ;(1):003-011
https://doi.org/10.15407/knit2006.01.003
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Наведено дані про поточний стан виконання робіт з підготовки космічного екперименту «Пента–Втома» на російскому сегменті МКС. Розглянуто результати лабораторно-відбіркових випробувань технологічного зразка блока циклічного навантаження, що входить до складу бортової наукової апаратури, та результати досліджень впливу нерадіаційних факторів космічного простору на циклічну довговічність обраного матеріалу – нагартованого сплаву АМг6, що отримані за допомогою спеціально створеного імітаційного стенда.
Ключові слова: нагартований сплав, нерадіаційні фактори, циклічна довговічність
References: 
1. Гаврилов Р. В., Еременко В. В., Похил Ю. А. Исследо­вание физических характеристик материалов космиче­ского назначения при воздействии факторов космиче­ского пространства // Тр. V Междунар. конф. «Вакуум­ные технологии и оборудование (ISVTE-5)». — Харь­ков, 2002.—С. 85—95.
2.  Гаврилов Р. В., Похил Ю. А., Яковенко Л. Ф., Алек-сенко Е. Н., Лотоцкая В. А. Исследование влияния ФКП на циклическую долговечность материалов в ус­ловиях реального космического полета. КЭ «Пента— Усталость» // Космічна наука і технологія.—2003.—9, № 5/6.—С. 33—39.
3.  Гринберг Н. М. Усталостное разрушение металлов и сплавов в высоком вакууме и при низких температурах: Докторская диссертация. — Харьков: ФТИНТ НАНУ, 1985.
4.  Eremenko V. V., Cavrylov R. V., Pokhyl Yu. A. Space Project «Penta» Complex // Космічна наука і техно­логія.—2000.—6, № 4.—С. 43.

5.  Pokhyl Yu. A., Yakovenko L. F., Aleksenko E. N., Lotots-kaya V. A. «Penta—Fatigue» Experiment, Influence of Space Factors on Fatigue Fractureresistance of Structural Materials // Космічна наука і технологія.—2000.—6, № 4.—С. 45.