Метод вимірювання променевої складової теплового потоку на поверхні керамічного теплозахисту

Горностаєв, ГФ, Пасічний, ВВ, Ткаченко, ГВ
Косм. наука технол. 2006, 12 ;(2-3):098-102
https://doi.org/10.15407/knit2006.02.098
Мова публікації: Російська
Анотація: 
У результаті дослідження власного теплового випромінювання «наскрізного» світловоду, встановленого у теплозахисному матеріалі, отримано градуювальну залежність для давача радіаційного теплового потоку. Розроблено технологію виготовлення керамічного наконечника, оснащеного волоконно-оптичними давачами. Встановлено, що при армуванні кварцової кераміки (ніаситу) кварцовими світловодами ударна в'язкість наконечника суттєво збільшується. За допомогою давачів виміряно знесення маси та радіаційний тепловий потік на аблюючу поверхню.
Ключові слова: армування, волоконно-оптичні давачі, світловод
References: 
1.  Горностаев Г. Ф. Волоконно-оптические датчики и перспективы их использования в космической програм­ме Украины // Космічна наука і технологія.—1996.—2, № 3/4.—С. 88—94.
2.  Горностаев Г. Ф., Теплякова О. А. Применение светово­дов для выделения лучистой составляющей теплового потока // Порошковая металлургия.—1996.—№ 5/6.— С. 48—51.

3.  Цикулин М. А., Попов Е. Г. Излучательные свойства ударных волн в газах. — М.: Наука, 1977.—176 с.