Новий спосіб перетворення енергії сонячного випромінювання в електрику для енергопостачання космічних станцій

Луданов, КІ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(6):031-038
https://doi.org/10.15407/knit2007.06.031
Мова публікації: російська
Анотація: 
Пропонується новий спосіб перетворення енергії сонячного випромінювання в електроенергію, альтернативний фотоперетворенню. На даний спосіб та енергоустановку для його реалізації вже отримано позитивні рішення Укрпатенту. Новий спосіб енергоперетворення включає дві фази: концентрування сонячного випромінювання за допомогою параболоїдних дзеркал з отриманням високопотенційного тепла в геліоприймачі і наступне перетворення теплоти в електроенергію в рамках теплового циклу «високотемпературний електролітичний розклад водяної пари на водень і кисень + електрохімічна генерація шляхом реакції рекомбінації отриманих газів в низькотемпературній паливній комірці». Новий спосіб перетворення дає двократну перевагу порівняно з фотоелектроперетворенням.
Ключові слова: електроенергія, сонячне випромінювання, фотоперетворення
References: 
1.  Вопросы космической энергетики / Сб. пер. под ред. А. А. Куландина, С. В. Тимашева. — М.: Мир, 1971.
2.  Дверняков В. С, Пасичный В. В. Определение параметров специальной гелиоустановки (СГУ), предназна­ченной для исследования тугоплавких металлов // До­повіді АН УРСР.—1966.—№ 5.—С. 762—766.
3.  Демин А. К., Кузин Б. Л., Липинин А. С. Эксперимен­тальное исследование теплового режима высокотемпе­ратурного электролизера для разложения воды // Элек­трохимия.—1987.—23, вып. 9.—С. 1258—1260.
4.  Захидов Р. А., Умаров Г. Я., Вайнер А. А. Теория и расчет гелиотехнических концентрирующих систем. — Ташкент: ФАН, 1977.—144 с.
5.  Кокорев Л. С, Харитонов В. В. Прямое преобразование энергии и термоядерные энергетические установки. — М.: Атомиздат, 1980.—216 с.
6.  Легасов В. На пути к водороду. — М.: Знание, 1985.— Сер. Техника.—№ 10.—С. 42—57.
7.  Луданов К. И. Калориметрирование солнечных печей // Тр. 3-й Междунар. конф. «МЕЕ-2004». — Кацивели, 2004.—С. 553—554.
8.  Пат. Украины № 65770 А. Способ калориметрирования оптических печей / К. И. Луданов. — Заявл. 16.05.2003, Бюл. № 4.
9.  Химическая энциклопедия. — М.: БРЭ, 1988—1998.— 5 т.
10.  Худяков С. А. Космические энергоустановки. — М.: Знание, 1984.—Сер. Космонавтика, астрономия.— № 7.-64 с.

11.  Чанг Ш. Преобразование энергии. — М.: Атомиздат, 1965.—312 с.