Системне моделювання природних процесів на основі космічної інформації ДЗЗ і наземних спостережень

Боднар, ОМ, Козлов, ЗВ, Федоровський, ОД
Косм. наука технол. 2008, 14 ;(4):53-57
https://doi.org/10.15407/knit2008.04.053
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Виконано системне моделювання техногенного навантаження в Нікопольському гірничопромисловому вузлі і нафтопродуктивності ділянок території Дніпровсько-Донецької западини на основі даних космічної інформації ДЗЗ і наземних спостережень.
Ключові слова: космічна інформація, моделювання, наземні спостереження, техногенне навантаження
References: 
1.  Дьяконов К. Н., Касимов Н. С, Тикунов В. С. Совре­менные методы географических исследований. — М.: Просвещение, 1996.—204 с.
2.  Козлов 3. В., Лукин А. Е., Федоровский А. Д. Прогноз залежей углеводородов в Днепровско-Донецкой впади­не на основе комплексной оценки космической инфор­мации ДЗЗ и наземных наблюдений // Доповіді На­ціональної академії наук України.—2007.—№ 2.— С. 111 — 115.
3.  Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. — М.: Наука, 1973.—832 с.
4.  Ліщенко Л. П. Особливості вивчення ландшафтів на основі матеріалів дистанційних зйомок на прикладі Нікопольського промислового вузла // Нові методи в аерокосмічному землезнавстві. — Київ: ЦАКДЗ, 1999.—С 162—164.
5.  Лялько В. І., Маринич О. М., Федоровський О. Д. Аерокосмічні дослідження ландшафтних комплексів Ук­раїни // Укр. географ, журн.—1994.—№ 4.—С 3—8.
6.  Моисеев Н. Н. Математические задачи системного ана­лиза. — М.: Наука, 1981.—487 с
7.  Тимченко И. Е. Игумнова Е. М. Прогнозирование природных процессов методом адаптивного баланса влияний // Мор. гидрофиз. журн.—2004.—№ 5.— С. 53—63.

8.  Тимченко И. Е., Игумнова Е. М., Тимченко И. И. Системный менеджмент и ABC-технологии устойчивого развития. — Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2000.—225 с.