Порівняння довготних розподілів загального вмісту озону на високих широтах північної та південної півкуль Землі

Лозицький, ВВ
Косм. наука технол. 2009, 15 ;(3):056-061
https://doi.org/10.15407/knit2009.03.056
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Наведено результати порівняльного аналізу проявів квазістаціонарних хвиль у довготних розподілах загального вмісту озону на широтах 60° N та 60° S. Для аналізу використовувалась восьма версія масиву супутникових даних TOMS за 1979– 2003 рр. Максимуми збурень розподілів озону планетарними хвилями спостерігалися у весняно-зимовий період як у північній, так і у південній півкулях Землі. Для аналізу довгострокових варіацій просторових розподілів та їхніх спектральних компонентів було проведено усереднення за три місяці кожного року ‒ за січень–березень для північної півкулі та серпень– жовтень для південної. Виявлене стійке домінування компонента хвилі довготного розподілу із зональним числом 1 для весни південної півкулі. У північній півкулі для більшості років спостережень спостерігається суперпозиція хвиль 1 та 2, причому для деяких років амплітуда хвилі 2 є більшою за амплітуду хвилі 1. Протягом розвитку антарктичної озонової діри з середини 1980-х років фаза довготного розподілу озону на широті 60° S значно зсунулася на схід, в той час як на широті 60° N зсуву на схід зазнала лише довгота максимуму. В обох півкулях є сильні міжрічні варіації положень та амплітуд квазістаціонарних хвиль. 
Ключові слова: довготний розподіл, озон, планетарні хвилі
References: 
1.   Castanheira J. M., et. al. Does the troposphere respond to polar stratospheric vortex strengthening by increasing planetary wave generation? // Geophys. Res. Abstrs. — 2008. — 10. — EGU2008-A-11255.
2.   Grytsai A., Evtushevsky O., Agapitov O., et al. Structure and long-term change in the zonal asymmetry in Antarctic total ozone during spring // Ann. Geophys. — 2007. — 25, N 2. — P. 361–374.
3. Grytsai A., Evtushevsky O., Milinevsky G. Anomalous quasi-stationary planetary waves over the Antarctic region in 1988 and 2002 // Ann. Geophys. — 2008. — 26, N 5. — P. 1101–1108.
4. Grytsai A., Grytsai Z., Evtushevsky A., Milinevsky G. Interannual variability of planetary waves in the ozone layer at 65°S // IJRS. — 2005. — 26, N 16. — P. 3377– 3387.
5. Grytsai A., Grytsai Z., Evtushevsky A., et al. Zonal wave numbers 1–5 in planetary waves from the TOMS total ozone at 65°S // Ann. Geophys. — 2005. — 23. — P. 1565– 1573.
6. Li Q., Graf H.-F., Giorgetta M. A. Stationary planetary wave propagation in Northern Hemisphere winter — climatological analysis of the refractive index // Atmos. Chem. Phys. Discuss. — 2006. — 6. — P. 9033– 9067.
7. McCormack J., Miller A., Nagatani R., Fortuin F. Inter-annual variability in the spatial distribution of extratropi-cal total ozone // Geophys. Res. Lett. — 1998. — 25, N 12. — P. 2153–2156.
8. Murry L. S., Callaghan P. F. Influence of planetary wave activity on the stratospheric final warming and spring ozone // J. Geophys. Res. — 2007. — 112.
9. Nikulin G., Karpechko A. The mean meridional circula­tion and midlatitude ozone buildup // Atmos. Chem. Phys. — 2005. — 5. — P. 3159–3172.
10. Niu X., Frederick J., Stein L., Tiao G. Trends in column ozone based on TOMS data — Dependence on month, latitude and longitude // J. Geophys. Res. — 1992. — 97D, N 13. — Р. 14,661–14,669.

11. Wu M. F., Geller M. A., Nash E. R., Gelman M. E. Global atmospheric сirculation statistics — four year averages // NASA Technical Memorandum 100690. — 1987.