Ефективна фільтрація просторовоперіодичних завад на архівних знімках

1Макаров, ОЛ, 2Мозговий, ДК, 1Хорошилов, .ВС, 1Балашов, ВМ, 1Маслей, ДВ, 1Попель, ВМ
1Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», Дніпропетровськ
2Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Косм. наука технол. 2014, 20 ;(4):14-21
https://doi.org/10.15407/knit2014.04.014
Мова публікації: російська
Анотація: 

Розглядається ефективний метод корекції приладових про сторово-періодичних завад на архівних супутникових знімках, отриманих за допомогою оптико-механічних сканерів. Показано істотні переваги фільтрації з викорис-танням двовимірного перетворення Фур'є із застосуванням комбінованих масок у порівнянні з іншими методами.

Ключові слова: двовимірне перетворення Фур'є, корекція супутникових знімків
References: 
1. Грузман И. С., Киричук В. С., Косых В. П. и др. Цифровая обработка изображений в информационных системах. — Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. — 351 с.
2. Мозговий Д. К. Підвищення інформативності супутникової зйомки малорозмірних об’єктів земної поверхні // Програма наук. конф. за підсумками науково-дослідної роботи ун-ту за 2012 рік. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2012. — С. 92.
3. Мозговий Д., Волошин В. Фільтрація просторово-періодичних приладових завад на супутникових знімках // Зб. праць Таврійської державної агротехнічної академії. — 2003. — 20, вип.4.
4. Мозговий Д. К., Корчинський В. М., Кравець О. В. Використання вейвлетів в обробці супутникових знімків високого просторового розрізнення // Вісник ДНУ. Ракетно-космічна техніка. — 2009. — Вип. 13, т. 1, № 17/4. — С. 65—71.
5. Мозговой Д. К. Фильтрация приборных периодических помех // VIII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос», 13−14 квітня 2006 р, Дніпропетровськ, Національний центр аерокосмічної освіти молоді України: Зб. тез. – Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2006. — С. 397.
6. Мозговой Д. К. Применение комбинированных масок для фильтрации периодических помех // Прикладна геометрія та інженерна графіка. — К.: Укр. асоціація з прикладної геометрії, 2008. — С. 175—179.
7. Мозговой Д. К. Использование данных MODIS и ASTER для решения актуальных прикладных задач // Междунар. научно-практическая конф. «Стратегические решения информационного развития экономики, общества и бизнеса на современном этапе», 17—19 июля 2013 г., п. Научный, Крым. — Тезисы докладов. — С. 113—114.
8. Мозговой Д. К., Волошин В. И., Бушуев Е. И. Фильтрация радиометрических помех с пространственно-периодической структурой // Проблемы управления и информатики. — 2004. — № 3. — С. 97—106.
9. Мозговой Д. К., Кравец О. В. Классификация малоразмерных объектов на спутниковых снимках // Екологія та ноосферологія. — 2009. — 20, № 3-4. — С. 26—30.
10. Мозговой Д. К., Кравец О. В. Распознавание малоразмерных объектов с использованием библиотеки классов // Вісник ДНУ. Ракетно-космічна техніка. — 2009. — Вип. 13, т. 1, № 17/4. — С. 71—75.
11. Отчеты о приеме информации с космического аппарата «Океан-О» по радиолинии 8.2 ГГц. — Чернигов: ГНПП «Обрий», 1999…2001 гг.
12. Dolinets Y., Mozgovoy D. Specialists training in ERS // Advanced space technologies for the humankind prosperity: International Conf. — Dnepropetrovsk: Yuzhnoe State Design Office, 2007. — P. 123.
13. Mozgoviy D. K., Parshina O. I., Voloshin V. I., Bushuev Y. I. Remote sensing and GIS application for environmental monitoring and accidents control in Ukraine. Geographic uncertainty in environmental security / Ed. by A. Morris, S. Kokhan. — Dordrecht: Springer, Published with NATO Public Diplomacy Division, 2007. — P. 259—270.
14. Mozgovoy D. Method of programm’s control of angle motion of remote sensing satellite during the shooting // Technologies: Present and Future. International Conference. — Dnepropetrovsk: Yuzhnoe State Design Office, 2013. — P. 158—159.

15. Mozgovoy D. K., Voloshin V. I., Bushuev E. I. Filtration of radiometric interference with a space-periodic structure // J. Automation and Inform. Sci. — 2004. — 36, N. 6. — Р. 14—22.