Трьохдзеркальний анастигматичний квазіортоскопічний об'єктив із позаосьовим полем зору

1Тягур, ВМ, 1Лихоліт, МІ
1Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал», Київ
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(2):27–33
https://doi.org/10.15407/knit2015.02.027
Мова публікації: російська
Анотація: 

Досліджуються конструктивні особливості трьохдзеркального анастигматичного об'єктива із позаосьовим полем зору без екранування з виправленою дисторсією, наведені формули для обчислення радіусів дзеркал при заданих фокусній відстані об'єктива й відстані між дзеркалами, показані залежності конічних сталих дзеркал, заднього відрізку й діафрагмового числа об'єктива від відстаней між дзеркалами

Ключові слова: відстані між дзеркалами, виправлена дисторсія, радіуси дзеркал, трьохдзеркальний анастигматичний об'єктив
References: 
1. Грамматин А.П., Сычева А.А. Трехзеркальный объектив телескопа без экранирования // Оптич.журн.— 2010.—77, № 1.— С.24 —27.
2. Лебедева Г.И., Гарбуль А.А. Перспективные аэрокосмические зеркальные объективы // Оптич.журн.— 1994.—61, № 8.— С.57 —62.
3. Лысенко А.И., Маламед Е.Р., Сокольский М.Н. и др. Оптические схемы объективов космических телескопов// Оптич.журн.— 2002.— 69, № 9.— С.21 —25.
4. Пат.2327194 России. Трехзеркальная оптическая система без экранирования/ А.П.Грамматин, Г.М.Грязнов, В.Д.Стариченкова.— Опубл. 20.06.2008.
5. Пат.82876 России. Трехзеркальная оптическая система без экранирования /В.А.Данилов, И.Е.Путилов, А.М.Савицкий, М.Н.Сокольский, А.И.Лысенко, Ю.Н.Петров.— Опубл. 2008.
6. Пат.106764 России. Трехзеркальная оптическая система без экранирования /Г.К.Любанец, О.В.Секержицкий, Б.Д.Троняк, А.В.Чеботарев, И.В.Черных, Н.А.Черняк.— Опубл. 2011.
7. Пат.94303 Украины. Трехзеркальный анастигматический квазиортоскопический объектив/ В.М.Тягур, Н.И.Лихолит, И.Е.Гринюк.— Опубл. 26.04.2011.
8. Слюсарев Г.Г. Методы расчета оптических систем.— Л.: Машиностроение, 1969.— 672 с.
9. Токарев А.А. Объективы с дифракционным уровнем разрешения для аппаратуры дистанционного зондирования // Междунар. Акад. Контенант.— 2001.— Июль.— С.13 —17.
10. Тягур В.М., Лихоліт М.І., Колобродов В.Г. Оптичні системи космічних багатоспектральних сканерів // Наук.вісті НТТУ «КПІ».— 2006.— № 6.— С.125 —
132.
11. Pat.4240797 USA. All-reflective three element objective/ W.B.Wetherell, D.A.Womble.— Publ. 1980.
12. Pat.4265510 USA. Three mirror anastigmatic optical system/ L.G.Cook.— Publ. 1981.
13. Pat.4733955 USA. Reflective optical triplet having a real entrance pupil/ L.G.Cook.— Publ. 1988.
14. Pat.4834517 USA. Method and apparatus for receiving optical signals/ L.G.Cook.— Publ.1989.
15. Pat.7209285 USA. Common axis three mirror anastigmatic optic/ G.C.Vanstone, J.A.Carter, D.J.Stoppenbach .— Publ.2007.
16. Pat.10274740 Jap. Catoptric system/ M.Mitsumasa, O.Hisahiro, O.Toshihiro, S.Hironobu.— Publ.1998.

17. Pat.1846792 Eur. Three mirror anastigmatic telescope/ N.Aharon.— Publ.2006.