Варіації загального вмісту озону в атмосфері над територією України

Могильчак, ВЮ, 1Міліневський, ГП
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
Косм. наука технол. 2017, 23 ;(2):41-47
https://doi.org/10.15407/knit2017.02.041
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Проаналізовано просторовий та часовий розподіл загального вмісту озону (ЗВО) над територією України (43.5°N ... 52.2°N, 22°E ... 42°E). Виявлено коротко- та довгострокові зміни ЗВО на основі супутникових спостережень, що проводились в останні десятиліття (19792014 рр.) спектрометрами TOMS та OMI. Відзначено, що для короткострокових (сезонних) змін максимум ЗВО припадає на весняні місяці (березень квітень), мінімум на осінні (жовтень листопад). Довгострокові зміни відповідають зменшенню ЗВО з 1970-х до 1990-х рр., але темп зниження ЗВО уповільнився на початку ХХІ ст. Виявлено неоднорідність просторового розподілу загального вмісту озону з широтою, а саме його зменшення у напрямку з півночі на південь України.
Ключові слова: варіації, довгострокові зміни, озон, спектрометри, супутникові спостереження
References: 
 1. Александров Э. Л., Израэль Ю. А., Кароль И. Л., Хргиан А. Х. Озонный щит Земли и его изменения. — Санкт-Пе- тербург: Гидрометеоиздат, 1992. — 288 с.
2. Дворецька В. Особливості динаміки загального вміс- ту озону в сучасний період // Наук. праці УкрНД- ГМІ. — 2012. — Вип. 262. — С. 257—271.
3. Ліпінський В. М., Дячук В. А., Бабічеко В. М. Клімат Ук- раїни. — Київ: Вид-во Раєвського, 2003. — С. 75—77.
4. Chandra S., Varotsos C., Flynn L. E. The mid-latitude total ozone trends in the Northern Hemisphere // Geophys. Res. Lett. — 1996. — 23, N 5. — P. 555—558. — doi:10.1029/96GL00305.
5. Chen L., Yu B., Chen Z.,et al. Investigating the Temporal and Spatial Variability of Total Ozone Column in the Yangtze River Delta Using Satellite Data: 1978—2013 // Remote Sens. — 2014. — 6. — P. 12527—12543. — doi:10.3390/rs61212527.
6. Evtushevsky O. M., Grytsai A. V., Klekociuk A. R., Milinevsky G. P. Total ozone and tropopause zonal asymmetry during the Antarctic spring/ J. Geophys. Res. — 2008. — 113D, N 7. — doi:10.1029/2008jd009881.
7. Evtushevsky O., Grytsai A., Milinevsky G. On the regional distinctions in annual cycle of total ozone in the northern midlatitudes // Remote Sens. Lett. — 2014. — 5, N 3. — P. 205—212. — http://dx.doi.org/10.1080/2150704X.201 4.894653.
8. Evtushevsky O., Milinevsky G., Grytsai A. Comparison of ground-based Dobson and satellite EP-TOMS total ozone measurements over Vernadsky station, Antarctica, 1996-2005 // Int. J. Remote Sens. — 2008. — 29, N 9. — P. 2675—2683.
9. Flentje H., Claude H., Elste T., et al. The Eyjafjallajkull eruption in April 2010 — detection of volcanic plume using in-situ measurements, ozone sondes and lidarceilometer profiles // Atmos. Chem. Phys. — 2010. — 10. — P. 10085—10092. — doi:10.5194/acp-10-10085-2010.
10. Grytsai A., Milinevsky G. SCIAMACHY/Envisat, OMI/ Aura, and ground-based total ozone measurements over Kyiv-Goloseyev station // Int. J. Remote Sens. — 2013. — 34, N 15. — P. 5611—5622..
11. Kravchenko V., Evtushevsky A., Grytsai A. Total ozone dependence of the difference between the empirically corrected EP-TOMS and high-latitude station datasets // Int. J. Remote Sens. — 2009. — 30, N 15/16. — P. 4283— 4294.
12. Lozitsky V., Grytsai A., Klekociuk A., Milinevsky G. Influence of planetary waves on total ozone column distribution in northern and southern high latitudes // Int. J. Remote Sens. — 2011. — 32, N 11. — P. 3179—3186. — doi:10.1080/01431161.2010.541519.
13. Milinevsky G. P., Danylevsky V. O., Grytsai A. V. Recent developments of atmospheric research in Ukraine // Adv. Astron. Space Phys. — 2012. — 2, N 2. — P. 114—120.
14. Wellemeyer C., Bhartia P. K., Taylor S., et al. Version 8 Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) algorithm // Proc. XX Quadrennial Ozone Symp. / Ed. C. Zerefos. — 2004. — Vol. 1. — P. 635—636. — Int. Ozone Comm., Athens. (https://ozoneaq.gsfc.nasa.gov/media/docs/toms_ algor.pdf)