Інформація дистанційного зондування Землі в системі державного управління: сучасний стан та перспективи

Бутко, ІМ, Мамарєв, ВМ, Ожінський, ВВ, Харченко, СП
Косм. наука технол. 2017, 23 ;(2):17-23
https://doi.org/10.15407/knit2017.02.017
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Географічні інформаційні ресурси є важливою складовою інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень. В умовах відсутності вітчизняних космічних апаратів дистанційного зондування Землі відомчі геоінформаційні системи забезпечуються безкоштовними та придбаними за бюджетні кошти даними. Відсутність законодавчого базису, належного рівня координації та взаємодії у процесі закупівлі інформації дистанційного зондування Землі призводить до неефективного витрачання коштів державного бюджету. За результатами проведеної роботи зі збору та систематизації потреб 59 органів державного управління в інформації дистанційного зондування Землі сформовано зведену заявку потреб органів державної влади, яку статистично оброблено та проаналізовано за показниками: періодичності спостережень визначених районів, рівнів обробки даних, площі території та орієнтованої вартості їхніх зйомок.
                        Продемонстровано, що оптимізація заявок користувачів дозволить забезпечити виконання близько 90 % тематичних завдань з використанням умовно безкоштовної інформації дистанційного зондування Землі. Розроблено пропозиції з регулювання та організації порядку наповнення державних геоінформаційних систем даними дистанційного зондування Землі.
Ключові слова: : дистанційне зондування Землі, географічні інформаційні ресурси, зведена заявка органів державної влади, класифікатор тематичних задач
References: 
1. Бутко М. П., Дітковська М. Ю. Формування інформаційного забезпечення в системі державного управ- ління: монографія. — Ніжин: Аспект-Поліграф, 2010. — 244 с.
2. Державне управління: підруч.: у 2 т. / Під ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, Ю. П. Сурміна та ін. — К.: Дніпропетровськ: НАДУ, 2012. — Т. 1. — 564 с.
3. Пітак І. В., Негадайлов А. А., Масікевич Ю. Г. та ін. Геоінформаційні технології в екології: Навч. посіб. — Чернівці, 2012. — 273 с.
4. Морозов В. В., Шапоринська Н. М., Морозов О. В., Пі- чура В. І. Геоінформаційні системи в агросфері: Навч. посіб. — К.: Аграрна освіта, 2010. — 269 с.
5. Чандра А. М., Гош С. К. Дистанционное зондирование и географические информационные системы: Учеб. пособие. — М.: Техносфера, 2008. — 328 с.