Моделювання вмісту аерозоля в атмосфері за допомогою моделі GEOS-Chem для валидації космічного проекту «Aerosol-UA»

Метельська, НС, Кабашников, ВП, Норко, АВ, Чайковський, АП, Бриль, АІ, 1Міліневський, ГП, Данилевський, ВО
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
Косм. наука технол. 2017, 23 ;(3):03-10
https://doi.org/10.15407/knit2017.03.003
Мова публікації: Англійська
Анотація: 
Проведені розрахунки розподілу середньомісячної об'ємної концентрації аерозоля та його дрібнодисперсної та великодисперсної фракцій для Минушки та Києва за період 2010-2015 рр. з використанням глобальної хіміко-транспортної моделі GEOS-Chem. Виконано зіставлення результатів модельних розрахунків із вимірами на станціях наземної фотометричної мережі AERONET. Показано, що співпадіння є задовільним, але недостатнім для встановлення супутникових вимірів у майбутньому проекті “Аерозоль-UA” за допомогою моделювання результатів. Для підвищення точності оцінки простотно-часового розподілу об'єму концентрації аерозоля пропонується використовувати асиміляцію даних вимірів мережі AERONET в моделі GEOS-Chem на основі методу оптимального інтерполяції. Побудована тимчасова кореляційна функція для об'ємної концентрації дрібнодисперсної фракції аерозоля за даними вимірювань на станціях АЕРОНЕТ Мінськ за період 2002-2015 рр. і AERONET Київ за період 2008-2015 рр. На основі методу оптимального інтерполяції отримані оцінки об'єму концентрації дрібнодисперсної фракції аерозоля для всіх точок тимчасової шкали. Запропонована методика оптимального обчислення даних вимірювання мережі AERONET на основі тимчасового методу оптимального інтерполяції.
Ключові слова: аерозоль, ассиміляція даних, сонячний фотометр, хіміко-транспортна модель GEOS-Chem