Про вплив розробок у галузі еластомерів для об’єктів ракетно-космічної техніки на розвиток економіки і суспільства

Хорольський, МС
Косм. наука технол. 2017, 23 ;(5):49-54
https://doi.org/10.15407/knit2017.05.049
Мова публікації: російська
Анотація: 
Наведено дані щодо використання технологій виробництва деяких виробів із різних матеріалів на основі еластомерів, переважно гумотехнічних виробів, для об’єктів ракетно-космічної техніки і їхніх складових частин, що стали джерелом створення нових конструкцій об’єктів і технологій їхнього виробництва в інших галузях економіки, наприклад у метро-, мосто- та машинобудуванні.
Ключові слова: гума, гумоармована опорна частина, гумотехнічні вироби, еластичний опорний шарнір, еластомери, еластомерні матеріали, ракетно-космічна техніка, ущільнювач
References: 
1. Большой справочник резинщика.Ч. 1. Каучуки и ингредиенты / Под ред. С. В. Резниченко, Ю. Л. Морозова. — М.: ООО «Изд. центр «Техинформ» МАИ», 2012. — 744 с.; ил.
2. Лепетов В. А., Юрцев Л. Н. Расчеты и конструирование резиновых изделий и технологической оснастки: Учеб. пособ.-4-е изд., перераб. и доп. / Под редакцией Л. Н. Юрцева. — М.: Изд-во «ИСТЕК», 2009. — 420 с.
3. Овчаров В. И., Бурмистр М. В., Смирнов А. Г. и др. Свойства резиновых смесей и резин: оценка, регулирование, стабилизация. Науч. Изд. / Под общ. ред. В.И. Овчарова. — М.: ИД «САНТ-ТМ», 2001. — 400 с.
4. Уткин. Звезды Генерального конструктора / Под ред. А. В. Дегтярева. — Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2013. — 672 с.
5. Хорольський М. С. ДП «УНДКТІ «ДІНТЕМ» — 40 років. Науково-технічні розробки для багатьох галузей економіки // Эластомеры: Материалы, технология, оборудование, изделия: Матер. 6-й Укр. междунар. научно-техн. конф. — Днепропетровск, 25—29 сентября 2006 г. — C. 19—26.