Тридзеркальний анастигматичний вісесиметричний об'єктив із виправленою дисторсією

1Тягур, ВМ
1Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал», Київ
Косм. наука технол. 2017, 23 ;(5):55-61
https://doi.org/10.15407/knit2017.05.055
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Представлено результати дослідження властивостей тридзеркального анастигматичного осесиметричного об’єктива. Наведено формули для розрахунку конструктивних параметрів дзеркал і положень фокальної площини та площини проміжного зображення при заданих фокусній відстані об’єктива та відстанями між дзеркалами, при яких в об’єктиві виправлено дисторсію.
Ключові слова: виправлена дисторсія, тридзеркальний анастигматичний осесиметричний об’єктив
References: 
1. Пат. 113104 України на винахід. Тридзеркальний анастигматичний бездисторсійний об’єктив / В. М. Тягур, М. І. Лихоліт. — 2016. — 13 с.
2. Слюсарев Г. Г. Методы расчета оптических систем. — Л.: Машиностроение, 1969. — 672 с.
3. Слюсарев Г. Г. Расчет оптических систем. — Л.: Машиностроение, 1975. — 640 с.
4. Цуканова Г. И. Трехзеркальные ортоскопические объективы с промежуточным изображением // Оптич. журн. — 1999. — 66, № 12. — С. 21—23.
5. Pat. 4101195 USA, G02B17/06. Anastigmatic threemirror telescope / R. A. Frosch, D. G. Korsch. — Рubl. 18.07.78.