Б.Є. Патон і розвиток космічної науки та технології

1Горбулін, ВП, Яцків, ЯС
1Національний інститут стратегічних досліджень, Київ
Косм. наука технол. 2018, 24 ;(5):43-52
https://doi.org/10.15407/knit2018.05.043
Мова публікації: Українська
Анотація: 
У статті описано внесок Б. Є. Патона — директора Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона та президента НАН України — у розвиток космічної науки і технології з нагоди відзначення 100-річчя від дня його народження. Б. Є. Патону були та є притаманні риси постійного пошуку нового у вирішенні складних науково-технічних проблем та прагнення до отримання результатів світового рівня у науковій сфері, зокрема космічній науці і техніці. 
Ключові слова: історія космонавтики, діячі ракетно-космічної галузі, космічні технології
References: 
1. Галузинская В. С. Феномен Патона. Портрет в интерьере двух столетий. — К.: Наук. думка, 2010. — 264 с.
2. Б. Є. Патон: 50 років на чолі Академії. — К.: Академперіодика, 2012. — 776 с.
3. Каденюк Л. Місія — космос. — К.: ВД «ДДЕФ-Україна», 2017. — 516 с.
4. Космос: технологии, материаловедение, конструкции: Сб. науч. тр. / Под ред. Б. Е. Патона. — К.: ИЕС им. Е. О. Патона НАН Украины, 2000. — 528 с.
5. Патон Б. Е. Наука. Техника. Прогресс. — М.: Наука, 1987. — 414 с.
6. Писаренко Г. С. Украинские ученые исследуют космос. — К.: Знание УССР, 1980. — 48 с.
7. Яцків Я. С. Б. Є. Патон і моя світова лінія // Світогляд. — 2013. — № 5. — С. 16—20.
8. Яцків Я. С. Моє земне тяжіння: У 2 т. — Київ: Академперіодика, 2015. — Т. 2. — 244 с.
9. Paton, B.E., Vavilova, I.B., Negoda, A.A., Yatskiv, Ya.S. Important cornerstones in the Cosmic Era. Kosm. nauka tehnol. 2001, 7(1):02-92.