Координатна прив’язка наземних об’єктів на основі умов компланарності

Ткаченко, ОІ
Косм. наука технол. 2018, 24 ;(6):24-29
https://doi.org/10.15407/knit2018.06.024
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглядається задача координатної прив’язки невідомих наземних об’єктів як важливий аспект дистанційного зондування Землі з космосу. Для розв’язання згаданої задачі залучається бортова оптико-електронна система космічного апарата. Координатна прив’язка включає польотний етап — зйомку об’єктів з орбіти — і наземний етап — обробку знімків, переданих на Землю разом із синхронно отриманими показами зоряного давача і апаратури споживача GPS. Для обробки космічних знімків і супровідних даних мають бути розроблені спеціальні обчислювальні алгоритми. Мета пропонованої роботи — конструювання нових оригінальних алгоритмів координатної прив’язки. Такі алгоритми належить дослідити та порівняти зі створеними раніше методами аналогічного призначення.
                 Запропонований тут алгоритм використовує два типи рівнянь вимірювання. Перший з цих типів — традиційна фотограмметрична умова компланарності. Другий тип рівнянь пов’язаний з компланарністю лінії візування об’єкта прив’язки, геоцентричного радіуса-вектора згаданого об’єкта і геоцентричного радіуса-вектора космічного апарата. Йдеться про те, що попередньо вказане розташування об’єкта координатної прив’язки відоме з точністю порядку 1 — 2 км або сотень метрів. Це дозволяє спрямувати оптичну вісь камери на окіл об’єкта координатної прив’язки так, щоб забезпечити захоплення цього об’єкта полем зору камери і прив’язку з точністю на рівні десятків метрів. При застосуванні поданого алгоритму до координатної прив’язки об’єкта, розташованого на трасі польоту космічного апарата, геоцентричний радіус-вектор такого об’єкта є слабко спостережуваним. Комп’ютерне моделювання показало задовільну точність запропонованого алгоритму для позиціювання об’єктів, розташованих відносно траси космічного апарата далі, ніж на 20 — 30 кілометрів убік.
Ключові слова: зоряний давач, камера, координатна прив’язка, космічний апарат, об’єкт прив’язки, умова компланарності
References: 
1. Лебедев Д. В. О привязке космических снимков по орбитальным данным // Пробл. упр. и информ. — 2016. — № 6. — С. 120—132.

2. Лобанов А. Н. Фотограмметрия. — М.: Недра, 1984. — 552 с.

3. Пятак И. А. Задачи координатной привязки снимков, выполненных КА // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Сер. Ракетно-космічна техніка. — 2011. — Вип. 14. — С. 116—122.

4. Ткаченко А. И. О координатной привязке наземных объектов по космическим снимкам // Космічна наука і технологія. — 2015. — 21, № 2. — С. 65—72.

5. Ткаченко А. И. Алгоритмы согласования ориентации звездного датчика и камеры космического аппарата // Пробл. упр. и информ. — 2015. — № 3. — С. 116—126.