Методи і моделі космічного моніторингу зон впливу полігонів твердих побутових відходів на довкілля

Шевякіна, НА, Трофимчук, ОМ, Красовський, ГЯ, Клименко, ВІ
Косм. наука технол. 2019, 25 ;(1):62-72
https://doi.org/10.15407/knit2019.01.062
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Пропонується технологія космічного моніторингу полігонів твердих побутових відходів (ТПВ). Представлено характеристики полігонів побутових відходів за різними класами та дані еталонних об’єктів ¾ паспортизованих полігонів ТПВ, які мають систему моніторингу. Пропонується модель автоматизованого виділення полігону звалища, яку було розроблено за критеріями «середнє, дисперсія, асиметрія та ексцес» з додатковим застосуванням методики дешифрування зимових знімків. Для ефективного контролю за станом навколишнього природного середовища у зоні впливу сміттєзвалищ запропоновано вирішувати питання, виділені у такі блоки: ідентифікація джерела впливу та обстеження місцевості; визначення напрямку поширення впливу, шляху міграції забруднювальних елементів; обґрунтування негативного впливу на рецептори.
           З метою просторового моделювання особливостей розташування сміттєзвалищ, напрямку поширення впливу, шляху міграції забруднювальних елементів залучено геоінформаційні системи. Технологія може бути інформаційною основою створення національного реєстру ТПВ як санкціонованих, чинних відповідно до вимог законодавства, так і несанкціонованих -- стихійних звалищ. Ця основа забезпечить науково-економічне підґрунтя прийняття рішень щодо перспективи поводження з побутовими відходами на регіональному рівні, яка має альтернативу: або будівництво сміттєспалювальних заводів, або подальше вилучення земельного фонду держави. Ще один аспект проблеми, який вирішує запропонована в статті технологія, полягає в інформаційній підтримці рішень з питань управління екологічною безпекою на регіональному рівні як складової планування заходів для сталого розвитку регіонів.
Ключові слова: база даних, державний облік, космічні знімки, космічний моніторинг, місця видалення відходів, методи дистанційного зондування Землі, сміттєзвалища, тверді побутові відходи
References: 
1. Lialko V. I., Popov M. O. Multispectral methods of remote sensing of the Earth in the problems of nature use. 358 p. (Kyiv: Nauk. Dumka, 2006)[in Ukrainian].
2. Dovhyi S. O., Lialko V. I., Trofymchuk O. M., Fedorovskyi O. D. Informatization of aerospace geography. 606 p. (Kyiv: Nauk. Dumka, 2001) [in Ukrainian]. 
3. Hrekov L. D., Krasovskyi H. Ia., Trofymchuk O. M. Space monitoring of land pollution caused by man-made dust. 123 p. (Kyiv: Nauk. Dumka, 2007) [in Ukrainian].
4. Novokhatska N. A., Trofymchuk O. M. Technology inventory of landfills for solid waste by remote sensing of the Earth. Environmental safety and Natural Resources. N 14, 31—40 (2014) [in Ukrainian]. 
5. Oreshkyna L. V. Detection and recognition of a class of objects in multizone remote sensing images. Informatics. N 2. 79—85 (Minsk, 2005) [in Russian]. 
6. Cui S. Y., Yan Q., Liu Z. J., Li M. Building detection and Recognition from High Resolution Remotely Sensed Imagery. Proceedings of XXI ISPRS Congress. XXXVII, 411—416 (2008) [in English]. 
7. Jensen J. R. Remote sensing of the environment: an Earth resource perspective. Prentice Hall (2000) [in English].
8. Trofymchuk O., Trysnyuk V., Novokhatska N., Radchuk I. Geoinformation Technologies in decision issues of municipal solid waste. Journal of Environmental Science and Engineering, А 3, 183—187 (2014) [in English].