МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ РАКЕТИ ВІДНОСНО РУХОМОЇ ПУСКОВОЇ УСТАНОВКИ

Дегтярьова, ОА, Новиков, ОВ
Косм. наука технол. 2019, 25 ;(3):03-15
https://doi.org/10.15407/knit2019.03.003
Мова публікації: Російська
Анотація: 
В останнiй час через економічні та геополітичні причини виникла необхiднiсть розширення видiв стартiв ракет-носiїв. Найбiльш вигiдно здiйснювати пуски ракет у районi земного екватора, зокрема із пускових комплексiв, розташованих на морських стартових платформах (СП). Проте обмежені габарити СП не дозволяють розташовувати обладнання стартового комплексу на достатньому вiддаленнi одне вiд одного, а через хитавицю пусковий пристрiй  здiйснює безперервні рухи за всіма ступенями свободи. Через це  одним з ключових завдань є забезпечення безударного старту та мiнiмiзацiя площини впливу факелу рушiйної установки на елементи рухомого пускового комплексу пiд час польоту ракети на початковому вiдрiзку траєкторiї.
             У роботi запропоновано математичну модель керованого збуреного руху ракети відносно рухомого пускового пристрою та моделі визначення координат характерної точки на ракеті відносно елементів пускового пристрою і координат слідів струменів від камер згоряння чотирьохкамерної рушiйної установки на поверхні пускового столу при польоті ракети на початковому відрізку траєкторії. Запропонованi математичнi моделi враховують сукупнiсть усiх найбiльш суттєвих збурень та дозоляють здiйснювати моделювання збурених рухiв ракети i пускового пристрою, що перебуває на плавучій платформі, а також визначати взаємне положення характерних точок, що на них розташовані. Запропонованi математичнi моделi були використанi при розробцi та опрацюваннi нового закону керування ракетою, що стартує в умовах морської хитавицi, та у пiсляпольотному аналiзі пусків ракет «Зенiт-3SL», що стартували з морської стартової платформи.
Ключові слова: математична модель, польот ракети на початковому вiдрiзку траєкторiї
References: 
1. Abagryan К. А., Rapoport I. М. (1969). Rocket Dynamics. Мoskow: Mashinostroyeniye [in Russian].

2. Appazov R. F., Lavrov S. S., Mishin V. P. (1966). Long-Range Guided Missiles Ballistics. Мoskow: Nauka [in Russian].

3. Hemsh М., J. Nilsen (1989). Rocket Aerodynamics: in 2 books. Book 2. Methods of Aerodynamic Analysis. Мoskow: Mir [in Russian].

4. Bukhgolts N. N. (1965). Basic Course of Theoretical (Parts 1-2). Part 2: manual for universities. Мoskow: Nauka [in Russian].

5. Vermishev Y. К. (1968). Fundamentals of Rocket Control. Мoskow: Military Publishing House of the USSR Ministry of Defense [in Russian].

6. Mezhin V. S. (Trans) (1974). Wind Effects on Launch Vehicles. Leading Department of Scientific—Technical Information № 4. The Advisory Group for Aerospace research and Development of NATO [in Russian].

7. Gerasyuta N. F., Novykov A. V., Beletskaya N. G. (1998). Flight Dynamics. Basic Tasks of Dynamic Designing: Dnepropetrovsk: Ministry of Industrial Policy of Ukraine, Yuzhnoye State Design Office. Ministry of Education of Ukraine, Dnepropetrovsk State University. Dnepropetrovsk [in Russian].

8. Mishin V. P. (Eds.) (1990). Rocket Dynamics. Мoskow: Mashinostroyeniye,. 463 p. [in Russian].

9. Zarubin V. S. (2003). Mathematical Modelling in Engineering. Мoskow: Bauman MGTU Publishing Office [in Russian].

10. Igdalov I. M., Kuchma L. D., Polyakov N. V., Sheptun Y. D. (2004). Rocket as Control Object. Dnepropetrovsk: ARTPRESS [in Russian].

11. Igdalov I. M., Kuchma L. D., Polyakov N. V., Sheptun Y. D. (2007). Launch Vehicles and Space Rocket Stages as Control Objects. Dnepropetrovsk: DNU Publishing Office [in Ukrainian].

12. Igdalov I. M., Kuchma L. D., Polyakov N. V., Sheptun Y. D. (2010). Dynamic Designing of Rockets. Tasks of Rockets and their Space Stages Dynamics. S. N. Konyukhov (Eds). Dnepropetrovsk: Dnepropetrovsk National University Publishing Office [in Russian].

13. Solodov A. V. (Eds.) (1969). Engineering Guide on Space Hardware. Мoskow: Voyenizdat [in Russian]

14. Kiselyov S. P. (1976). Physical Principles of Rocket Aerodynamics.Мoskow: Voyenizdat [in Russian].

15. Kolesnikov K. S. (2003). Rocket Dynamics. Мoskow: Mashinostroyeniye [in Russian].

16. Lebedev А. А., Gerasyuta N. F. (1970). Rocket Ballistics.Мoskow: Mashinostroyeniye [in Russian].

17. Letov А. М. (1969). Flight Dynamics and Control. Мoskow:Nauka [in Russian].

18. Ostoslavsky I. V., Strazheva I. V. (1969). Flight Dynamics. Flying Vehicles Trajectories. Мoskow: Mashinostroyeniye [in Russian].

19. Pugachyov V. S., Kazakov I. E., Gladkov D. I. (1965). Rocket Control Systems and Flight Dynamics. V. S. Pugachyov, N. E. Zhukovsky (Eds). VVIA Printing Office [in Russian].

20. Tarasik V. P. (2004). Mathematical Modelling of Technical Systems. Мn.: DesignPRO [in Russian].

21. Feodosyev V. I. (1979). Principles of Rocket Flight Technique.Мoskow: Nauka [in Russian].